Home

Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Legea nr. 307 din 28/06/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 30/06/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical úi a profesiei de moaú , precum úi organizarea úi func ionarea Ordinului Asisten ilor Medicali úi Moaúelor din România CAPITOLUL Ordonanta de urgenta nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania . A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 785 din 24.11.2008 Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din Români

Legea exercitării profesiei de asistent medical generalist

 1. LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din Români
 2. OUG nr. 144/2008, ordonanta de urgenta privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romani
 3. OUG 144 28/10/2008 - Portal Legislativ. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din.
 4. în profesia de asistent medical generalist și moașă, precum și exercițiul acestor profesii. În acest sens a fost elaborată și promulgată egea nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionare
 5. 5. Ordonanța de urgență nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistentilor Medicali din Romania, cu modificările și completările ulterioare; 6
 6. Legea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea.
 7. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare

144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificăr Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 24 aprilie 2014 Parlamentul României adoptă prezenta lege. + Articolul UNIC Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Text în vigoare începând cu data de 28 noiembrie 2015 REALIZATOR: COMPANIA DE. Acest curs se adreseaza tuturor asistentilor medicali indiferent de specialitate deoarece fiecare asistent medical trebuie sa cunoasca conditiile pe care trebuie să le cunoască privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea. ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Acte modificatoare Legea nr. 187.

Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a

Autorizarea exercitării profesiei. Profesia de asistent medical generalist, profesia de moaşă şi profesia de asistent medical se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 144/2008, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical generalist. privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moa şă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi func ţionarea Ordinului Asisten ţilor Medicali Generali şti, Moa şelor şi Asisten ţilor Medicali din România, aprobat ă cu modific ări prin Legea nr. 53/2014, c (O.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a moaşei şi asistentului medical) - Asigurare Malpraxis (Legea 95/2006, cap I şi II din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 553/2017, Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 19 decembrie. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie.

Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de ..

(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53. i) din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moasa, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaşelor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2005. <LLNK 12004. Legea 428/2004 ( LEGE Nr. 428 din 25 octombrie 2004 privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare in vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei. Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România a intrat in vigoare. Documentul prevede că asistenții medicali și moașele își desfășoară activitatea conform pregătirii profesionale, în sistem public și/sau în sectorul privat, precum și în. ORDONAN DE URGEN Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moa i a profesiei de asistent medical, precum i organizarea i funcionarea Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 785 din 24 noiembrie 2008 n conformitate cu.

Video: Legea nr. 278/2015 - modificarea şi completarea OUG nr ..

OUG 144 28/10/2008 - Pagina de start - Portal Legislati

- O.U. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasei si asistentului medical; - Codul de etica si deontologie al asistentilor medicali generalisti, maoselor si asistentilor medicali din Romania; - Legea nr. 46/21 ian.2003 privind drepturile pacientului 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moașelor și Asistenților Medicali din România. asistent social IX. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilo 5. Ordonanța de urgență nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistentilo Prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent

Exercitarea profesiei - OAMGMAM

În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea OAMGMAMR, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care un asistent. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Guvernul României - Ordonanţă de urgenţă nr. 144/2008 din 28 octombrie 200 n) asistent medical de farmacie - persoana care deţine titluri oficiale de calificare de asistent medical de farmacie, prevăzute de OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum ş Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical SECŢIUNEA a 3-a Autorizarea exercitării profesiei. Art. 22 la vârstele prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. 428/2004. M. Of. nr. 997 din 29 octombrie 2004 . PARLAMENTUL ROMÂNIEI . C AMERA DEPUTAŢILOR SENATUL. L E G E . privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, din Legea.

Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent din 02.12.2014 » Legislație » Practica Independentă » Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent din 02. XII. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti Fiind o profesie nobilă, legea privind privind exercitarea profesiei de asistent medical stabilește și situații în care unei persoane cu studii în domeniu i se interzice să profeseze ca asistent medical, pentru că se află în caz de nedemnitate sau incompatibilitate directivei, este necesar să se promoveze în regim de urgenŃă prezenta ordonanŃă de urgenŃă privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcŃionarea Ordinului AsistenŃilor Medicali Generalişti

Persoanele juridice care desfăşoară servicii de îngrijiri medicale în cabinete de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, înfiinţate în temeiul altor acte normative, au obligaţia să se înregistreze în registrul judeţean al asistenţilor medicali. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul. asistent medical de farmacie, asistent medical de balneo-fizioterapie, asistent medico-social: Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist,

ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Acte modificatoare: - Legea nr. OAMGMAMR este infiintat si organizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea OAMGMAMR si este continuatorul de drept al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania May 5th, 2018 - Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania legea nr 307 2004 publicat Monitorul Oficial Partea I nr 578 din 30 06 2004''Ultimele stiri din invatamantul romanesc Actualitat Atestarea și certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical este de competenţa Ministerului Sănătăţii (MS) spaniol, corelat cu REAL DECRETO 1837/2008, din 8 noiembrie. Recunoaşterea academică (atestarea) permite continuarea studiilor la alt nivel educaţional şi este în competenţa MS spaniol

Proiect de lege privind exercitarea profesiilor in

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014. cunoate legea privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moaa prezint certificatul de membru i asigurarea de malpraxis in termen la biroul personal anual, i pentru postul de asistent medical sef din sectia de neurochirurgie i bibliografie 1 legea nr 95 2006 privind reforma i

LEGE 53 17/04/2014 - Portal Legislativ - Pagina de star

 1. Materie: civil; Subcategoria: litigii de muncă; Acte normative incidente: art. 247-252 C. muncii, art. 62-66 din O.U.G. nr. 144/2008, aprobată prin Legea nr. 278/2015 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, art. 39-57 din STATUTUL Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor.
 2. 6. Ordonanța nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România aprobata prin Legea nr.53/2014. 7. Legea Nr
 3. Decret nr. 808/2004. M. Of. nr. 997 din 29 octombrie 2004 . P REŞEDINTELE ROMÂNIEI . D E C R E T . pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, din.
 4. Scurt istoric al organizației Încă de la înființare, în anul 2001, prin Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România, OAMR a acționat în spiritul a ceea ce urma să se contureze ca fiind misiunea organizației, susținând progresiv o cultură a calităţii, care să ducă la.
 5. Ordonanta de urgenta nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania. Link util: www.oamr.r
 6. Referitor la faptul că sancţiunea aplicată nu se regăseşte în sancţiunile ce se pot aplica asistenţilor medicali, conform art. 58 din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical, intimata a precizat dispoziţiile legale invocate au fost abrogate prin OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent.

În temeiul Legii nr.98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, art. 20 din O.U.G. nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişts, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări. De fapt, greșela este a purtătorului de cuvânt al PSD, care a confundat legea alegerii președintelui, adică 370/2004, cu legea exercitării profesiei de asistent medical, 307/2004. Domnul Blaga a anunțat că a solicitat prelungirea programului de vot. Îmi pare rău să îi dezamăgesc, dar ei nu cunsoc legea. De altfel, BEC a anuntat.

Legea nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bona a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 922 din 18 decembrie 2014 si va intra in vigoare de la data de 18.03.2015.. Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro. NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK -CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER - VEZI PARTEA DREAPTA. NOU - ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS. În conformitate cu prevederile Art. 18 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care un asistent medical generalist, o moașă sau un asistent medical. 2. Legea nr.53/2003 Codul Muncii si modificarilesi completarile din Legea nr.40/2011-Noul Cod al Muncii 3. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca 4. Legea 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilo

Cap. 2 Dispoziţii privind exercitarea, pe teritoriul României, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, de către alţi cetăţeni _____ 199 Subcapitol. 1 Dispoziţii privind facilitarea dreptului de stabilire pentru asistenţi medicali generalişti, moaş Legea Nr.53 din 17.04.2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Români Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Români

Art. 52 - La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la profesia de tehnician dentar cuprinse în art. 67 din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. k) și ale art. 46 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu.

**) Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si. In tara noastra, exercitarea si organizarea profesiei de asistent medical sunt reglementate de Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania

Oug 144 Din 2008 Actualizata 2019 - 4

Conform legislaţiei în vigoare, o moaşă sau un asistent medical care nu îşi exercită profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestaţi. Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali [ Legea 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona. Profesia de bona Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 Prezenta lege reglementeaza exercitarea profesiei de bona in scopul asigurarii serviciilor specializate de ingrijire si supraveghere a copilului. Art.

Politica publică privind valorile profesiilor de asistent

Cunoaşte manevrele medicale şi de colaborare medic - asistent medical. Cunoaşte şi respectă: - O.U. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşei şi asistentului medical; - Codul de etica si deontologie al asistentilor medicali generalisti, maoselor si asistenţilor medicali din România COMUNICAT REFERITOR LA LEGEA NR. 53/ 2014. În urma apariţiei Legii nr. nr. 53/ 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor. Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical pct. 3 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi. OUG 144/2008-privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist: Cap I- Sectiunea 2; Sectiunea 3; Cap III- Sectiunea 3; Sectiunea 6; 7. Hotararea 2/2009 privind adoptarea Codului de etica se deontelogie al asistentului medical generalist. Al moasei si al asistentului medical din Romania; 8. Legea 46/2003 privind drepturile pacientului; 9

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişts, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Români În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată. (11) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Exercitarea profesiei de asistent medical Atentie la data valabilitatii intrebarii! Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 17 sep 2014 Legea nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul I Sanatatea Publica ( Cap I si Cap II) si Titlul III Asistenta medicala primara ( Cap IV); 2. OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum.

DECRET. privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor. si Asistenţilor Medicali din Români Legea nr. 307 din 28/06/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea si funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 30/06/200 Având în vedere prevederile art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din. 12. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti DECRET Nr. 387/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, emisă de.

Acasă - OAMGMAMR Filiala GorjProiectul POLMED - OAMGMAMRGhid legislativ - OAMGMAMR

Legea 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşe precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România. Ordinul M.S.P. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare Proiectul de lege a fost elaborat in cadrul Grupului PHARE RO a fost adoptat de Parlamentul României in 30 iunie 2004 ca Legea 307/2004, privind exercitarea profesiei de asistent medical si moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România (OAMMR) Legea pentru modificarea si completarea ordonantei care reglementeaza exercitarea acestor profesii a fost adoptata la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut, iar prevederile sale au devenit aplicabile incepand cu data de 4 ianuarie 2016. Odata cu prima zi lucratoare din acest an au intrat in vigoare cateva noi prevederi referitoare la exercitarea profesiei de [