Home

Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe modificată şi completată

LEGE nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi ..

LEGE nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe Textul actului publicat în M.Of. nr. 60/26 mar. 1996: Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I Dreptul de autor. PARTEA I Dispoziţii generale. CAPITOLUL I Dispoziţii introductive g) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. - suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 121 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (2) lit. g) (termenul se împlineşte la 11 august 2010 după care operază dispoziţiile art. 147 din Constituţie) Vezi si: D.C.C. nr.571/2010

  1. În M. Of. nr. 198 din 25 martie 2015, s-a publicat Legea nr. 53/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (M. Of. nr. 60 din 26 martie 1996; cu modif. ult.). Art. 27 alin. (3) Legea nr. 8/1996 (modificată prin Legea nr. 53/2015
  2. În M. Of. nr. 550 din 24 iulie 2015, s-a publicat Legea nr. 210/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (M. Of. nr. 60 din 26 martie 1996; cu modif. ult.). Vă prezentăm, în continuare..
  3. În legislaţia ţării noastre, cadrul juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe este reglementat de Legea nr. 8/1996, modificată şi completată prin următoarele acte normative: Legea nr. 285/2004, Ordonanţa de Urgenţă nr. 123/2005, modificată şi completată prin Legea nr. 329/2006
  4. 1 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, completată şi modificată prin Legea nr. 285/2004

Este adevărat că în februarie 2005 era în vigoare Legea nr. 8/1996 modificată prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004, însă la data de 28 septembrie 2006, când a avut loc percheziţia domiciliară şi a fost stopată activitatea infracţională a inculpatului, era în vigoare Legea nr. 8/1996 aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 329. LEGEA Nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Republicare 2018. Cuprinde modificările aduse și prin Legea nr. 203/2018) Legea 8/1996; Legea 8/1996 cu completările făcute prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004; Legea nr. 285 din 23 iunie 2004; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 123 din 1 septembrie 200 Infractiuni la legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe (Legea nr.8/1996). Recurs. Categorie: Decizii penale ICCJ 2013. Comentarii: 0. R O M Â N I A. ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE. prevăzută de art. 141 teza 1 din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe,. În M. Of. nr. 198 din 25 martie 2015, s-a publicat Legea nr. 53/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (M. Of. nr. 60 din 26 martie 1996; cu modif. ult.).Art. 27 alin. (3) Legea nr. 8/1996 (modificată prin Legea nr. 53/2015) Noua reglementare La art. 27, după alin. (2), se introduc În M. Of. nr. 198 din 25 martie 2015, s-a publicat Legea nr. 53/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (M. Of

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i ş drepturile conexe nu prevede explicit decât condiţia originalităţii, arătând în art. 2 alin. 2 că o creaţie intelectual este recunoscută şi protejată Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, modificată şi completată; O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată; H.G. nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii. Atribuţiile ORDA, stabilite prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Hotărârea Guvernului României nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

(a) Legea nr. 285 din 23 iunie 2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 587, 30.VI.2004. (b) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 123 din 1 septembrie 2005, privind modificarea şi

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată și completată, este actul normativ de reglementare a drepturilor de autor în România.. Această lege a fost adoptată la 14 martie 1996 și publicată în Monitorul Oficial nr. 60 din 26 martie 1996. De-a lungul timpului, actul normativ a suferit o serie de modificări și adăugiri prin acte normative cum ar fi. Având în vedere dispoziţiile art. 135 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare; Ţinând cont de referatul Direcţiei Registre, Gestiune Colectivă şi Relaţii Publice nr. SG/108/23.01.2007; În baza prevederilor art. 6 alin

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile ..

(3)—(9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, şi au ca obiect stabilirea modalităţii de repartizare, în cote procentuale, între organismele de gestiune colectivă ADFPR şi UPFR, a drepturilor producătorilor de fonograme, a remuneraţiei compensatorii pentru. 3 A se vedea art. 1 şi urm. din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (publicată în M. Of. nr. 60 din 26 martie 1996, fiind ulterior modificată şi completată). 4 A se vedea art. 1 şi urm. din Legea nr. 64/1991 privind brevetul de invenţie (publicată în Monitoul Oficial a Legislație. Cadrul juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe este reglementat în România de Legea nr. 8/1996, modificată şi completată prin următoarele acte normative: Legea nr. 285/2004, Ordonanţa de Urgenţă nr. 123/2005, modificată şi completată prin Legea nr. 329/2006.. Conform acestor acte normative, dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau. Acest curs prezinta Infractiuni Cuprinse in Legea 8-1996 Privind Drepturile de Autor si Drepturile Conexe. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 100 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca

ICCJ. Decizia nr. 302/2012. Penal. Infractiuni la legea ..

Drepturi de autor - Wikipedi

III din Legea nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 27 martie 2018, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile. Art. 106 Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor şi conexe; Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie. Regulamentul de Ordine Interioară al creart - Centru de Creaţie, Artă şi Tradiţie. Legea 215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi. DECIZIE nr. 15 din 22 ianuarie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 130 alin. (1) lit. a) şi c), ale art. 131 şi ale art. 133 alin.(1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie, modificată şi actualizată; 5. Legea nr. 210 din 21 iulie 2015 pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 6

VISARTA funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, republicată, modificată și completată, ale OG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, precum şi potrivit propriului Statut. În conformitate cu prevedrile art. 162 lit - Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 17/1996 privind uzul de armă;- Legea nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ICCJ. Decizia nr. 69/2013. Penal. Infractiuni la legea ..

Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată; Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată și completată, inițierea procedurilor de renegociere a sumelor minime prevăzute în Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune publicat îm M.Of. nr. 93/06.02.

Şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi, George Albulescu: Drepturile de autor sunt reglementate de Legea 8/1996 actualizata privind dreptul de autor şi drepturile conexe. In sistemul public de pensii au calitatea de asigurat, conform art. 3 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - persoana fizică pentru care. Prin Legea nr. 74/2018 de modificare a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe se introduce medierea ca modalitate de soluţionare a diferendelor ivite între organismele de gestiune colectivă, utilizatori sau structurile asociative ale uilizatorilor, potrivit metodologiei stabilite Legiutorul român, prin intermediul disp. art. 1396 al. (1) lit. a) din Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe,9 completată şi modificată, incriminează fapta de realizare de mărfuri pirat, inclusiv cea realizată în mediul on-line

OPERA SCRISĂ.RO-SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTURILOR DE AUTOR s-a constituit și îşi desfăşoară activitatea potrivit art.123, art.124 şi următoarele din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, şi O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi. O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului; Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 17/1996 privind uzul de armă; Legea nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare În conformitate cu dispoziţiile art. 163 alin. (4) şi art. 181 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de referatul direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. rgii/5.406 din 7.12.2020, în baza prevederilor art. 6 alin - Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. - O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. - Legea nr.

Apoi, plagiatul constituie infracţiune potrivit prevederilor art. 141 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, modificată şi completată şi potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare: Legea 83/2014 privind invențiile de serviciu: Ordinul nr. 7079/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind protecţia. Legea 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, modificată şi completată prin legea 43/2004 - Norme metodologice Profesional 2. Legea nr. 35/1994 privind taxa de timbru Profesional 3. Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe (actualizata pana in aprilie 2011) Profesional 4.. 2 Pentru unele detalii privind drepturile morale şi patrimoniale de autor, a se vedea T. Bodoaşcă, L. Tarnu, op. cit., p. 43 şi urm. 3 Legea nr. 8/1996 a fost publicată în M. Of. nr. 60 din 26 martie 1996 şi, apoi, republicată în nr. 489 din 14 iunie 2018, fiind ulterior modificată şi completată. Notă: atunci când, în cuprinsu Legea 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în 2014, Legea 129/1992 (republicată în 2014) privind protecţia desenelor şi modelelor, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată în 2017 și Carta Universităţii Vasile Alecsandri din Bacău

d) Codul muncii, Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011 (Legea nr. 40/2011); e) Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe , cu modi ficările și completările ulterioare 1. Informaţii despre site . Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. (în continuare numită CTP) cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul. 21Decembrie 1989, nr. 128-130, înregistrată la Registrul Comerţului cu numarul J12/66/1991, C.I.F. RO 201195, are calitatea de autor, proprietar şi administrator al site-ului www.ctpcj.ro.www.ctpcj.ro este site-ul oficial al CTP şi are obiectivul de a. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la - articole, informații, fotografii, date, clipuri audio / video - generic numite conținut) sunt protejate de către dispozițiile legale incidente: Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.84/1998. LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 14 iunie 2018. ──────────*) republicată în temeiul art. iii din legea nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi. d. Se includ în categoria beneficiarilor indemnizației de 75% din câștigul salarial mediu și persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Concurs Recrutare - Ord

a)apără, potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, modificată şi completată, precum şi altor legi în vigoare, drepturile şi interesele profesionale ale membrilor U.A.P., atât în ţară, cât şi în străinătate; b) beneficiază de prevederile Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru. Prezenta lucrare, în tot sau în parte, este purtătoare de drepturi de autor, aflate sub protecţia Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Întrucât, în contemporaneitate, aceste drepturi sunt ignorate şi încălcate într- Legea nr. 8/1996 stabileşte cadrul juridic în România privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Această lege este în vigoare în prezent în forma modificată şi adăugită prin următoarele acte normative: Legea nr. 285 din 23 iunie 2004; Ordonanţa de urgenţa 123 din 1 septembrie 2005 Anexa la Decizia nr. 168 din 09.03.2010 conform art.135 alin.(2) din Lg. 8/1996 modificată şi completată Pagina 1 din21 GUVERNUL ROMÂNIEI OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR Nr. inreg UPVR: 89/22.02.201 DECIZIE referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.130 alin.(1) lit.a) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, modificată- 5. D.C.C. nr.5/15-01-200

Şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi, George Albulescu: Drepturile de autor sunt reglementate de Legea 8/1996 actualizata privind dreptul de autor şi drepturile conexe. In sistemul public de pensii au calitatea de asigurat, conform art. 3 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - persoana fizică pentru care. (4) Persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care intrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (art.141); Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (art.90); 4 O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni. Legea Nr. 8/ 1996 cu modificările şi adăugirile ulterioare reglementează dreptul de autor şi drepturile conexe ale autorilor, interpreţilor şi producătorilor de muzică în privinţa utilizării fonogramelor create şi înregistrate

EO

Reglementată prin legea nr. 8/1996, actualizată prin ordonanța de urgență nr. 18/2018, impozitarea veniturilor din drepturile de autor se face în mai multe feluri, în funcție de partea contractantă și de cuantumul veniturilor câștigurilor, după cum urmează Dreptul de autor este un drept recunoscut de lege unui creator (compozitor. De asemenea, Găitan a precizat că actorii au avut audienţe la Senat. Unde am avut sentimentul la un moment dat că am găsit o uşă deschisă, în ideea de a modifica legea nr 8/ 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe Drepturile de autor asupra întregului conţinut al acestui site aparţin în totalitate proprietarilor www.sn-seap.ro. Conţinutul acestui website (inclusiv dar nu limitat la designul grafic, toate denumirile, desenele, fotografiile, imaginile, textele, marcile si logo-urile ) este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi. UCV/FDSA - Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996 Consideră că, prin admiterea cererii şi constatarea faptului că pârâtul se face vinovat de încălcarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, ocrotite de Legea nr. 8/1996, modificată şi completată, consecinţa firească este obligarea acestuia de a se abţine de la orice acte de difuzare şi distribuire a melodiei, precum şi.

Legea dreptului de autor - Wikipedi

I, 1976. IGPR Institutul de criminalistică. Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, modificată prin Legea nr. 285/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 123/2005. Legea nr.137/1995 privind protecţia mediului. - Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Legea pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 550 din 24 iulie 2015 si isi propune sa usureze difuzarea operelor orfane, acele opere pentru care nu a fost identificat sau localizat niciun titular al drepturilor de autor. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului contractele încheiate în baza Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe dreptului de autor, cu modificările şi completările ulterioare; 4. Propunere pentru modificarea plafonului financiar pentru proiecte, în sensul creşterii valorilor, de la 5.000 lei minim/proiect la 6.500 lei minim/proiect, respecti

Video: Drept - StuDoc

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentr • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata; • Ordinului MDLPL nr. 863/2008; • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. • Ordinul nr. 51 / 2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila. Luni, 29 iulie, în Piaţa 25 Octombrie - din faţa Palatului Administrativ Satu Mare, asemeni altor localităţi din ţară, au fost organizate ceremonii dedicate Zilei Imnului Naţional al României. Ziua Imnului Naţional al României - Deşteaptă-te române, simbol al unităţii Revoluţiei Române de la 1848, este sărbătorită an de an la 29 iulie, dată la [ Guvernului nr. 189/2008, modificată și completată prin Legea nr. potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările . 3 şi completările ulterioare; corelarea cu Legea administraţiei publice şi cu Legea nr. 90/2001 Codul de conduită etică al Teatrului de Animație Țăndărică . Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi conexe. Cod Fiscal actualizat în 2017. G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole, precum și desfășurarea activități de impresariat artistic, modificată și aprobată prin Legea nr. 353/2007

Internetul si dreptul de autor

1. Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată; 2. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată; 4 *** Lector univ. dr., Facultatea de Inginerie din cadrul Universităţii Lucian Blaga Sibiu. Despre contravenţiile reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe - Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;- Legea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri;- Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice Tehnologice şi Inovării - CNECSDTI, precum şi a componenţei nominale a acestuia, Legea 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în 2014, Legea 129/1992 (republicată în 2014) privind protecţia desenelor şi modelelor, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată în 2017 și Carta.

Strategie şi Prognoză, modificată şi completată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2018, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2018. privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, de care au. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice. Prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finanţării terorismului: Dispoziţii generale; Infracţiunea de spălare a banilor Reglementarea legală privind contractul de cesiune a drepturilor de autor o regăsim în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 8/1996); de asemenea, reglementarea în ceea ce priveşte fiscalitatea acestui tip de contract o regăsim în ANUNŢ CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE: BIROU AUDIT PUBLIC INTERN - 1 post Economist specialist - Auditor intern (S) IA DIRECŢIA E..