Home

Situatii financiare fuziune prin absorbtie

Fuziunile prin absorbție: dificultăți privind obligațiile

 1. Având în vedere că în situația discutată aici are loc o fuziune prin absorbție, considerăm că data luării la cunoștință a încetării colective a contractelor individuale de muncă pentru angajații absorbitei ar trebui să fie la cel puțin 30 zile (termenul de opoziție al terților) de la data efectivă a fuziunii prin absorbție
 2. Depunere situatii financiare si raportari contabile. depunere situatii financiare raportari contabile fuziune OMFP 2870/2010. Analizam cazul unei societati A (absorbanta) care fuzioneaza prin absorbtie cu societatea B (absorbita). Notele contabile de preluare s-au inregistrat cu data de 01.10.2010. Data finala a fuziunii este 08.08.2011
 3. Fuziune prin absorbtie. Raportare ANAF. S1039. Atentie la data valabilitatii intrebarii! Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 11 sep 2019. Login utilizator. Auditare situatii financiare de fuziune
 4. In cazul urmator, societatile X si Y fuzioneaza prin absorbtie, Y fiind absorbita de X. Proiectul de fuziune este intocmit cu data de 01.11.2014, aceeasi data are si Hotararea AGA prin care se decide fuziunea. Ca bilanturi de fuziune s-au folosit situatiile..

Fuziune prin absorbtie. Situatii financiare. 25-Ian-2012 3277 I ntrebare: Doua sindicate formeaza unul nou, pe baza hotararii judecatoresti emisa in data de 15.12.2012 cu recurs in 15 zile de la comunicare legalizata ca definitiva si irevocabila prin nerecurare la data de 17.01.2012. S-a depus 010 pentru eliberarea Codului fiscal al noii. Fuziune prin absorbtie. Aspecte privind depunerea declaratiilor si a situatiilor financiare. Intrebare: Doua societati comerciale au in derulare procedura de fuziune prin absorbtie. In prezent Cererea privind Fuziunea este depusa la Tribunalul Bucuresti care a stabilit termen de judecata pentru data de 20 decembrie 2016 Ele reprezintă situații financiare cu scop special, fiind destinate operațiunilor de fuziune, și sunt supuse auditului statutar, conform prevederilor legale în vigoare. Art. 241 din Legea nr. 31/1990 prevede că administratorii societăților care urmează să participe la fuziune vor întocmi un proiect de fuziune , care va cuprinde Societatile Alfa S.A. si Beta S.A. pregatesc o fuziune prin absorbtie, astfel incat societatea Alfa S.A. cumpara partile sociale ale societatii Beta S.R.L. Valoarea capitalului social al S.C. Beta este de 200 lei divizat in 20 parti sociale, cu valoare nominala de 10 lei S1039 - Situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau lichidare. Potrivit art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceste situatii se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Fuziune prin absorbtie

 1. Academia.edu is a platform for academics to share research papers
 2. istrative precum si a costurilor mai ridicate, inclusiv a consecintelor fiscale, in practica curenta este mai frecvent recomandata si utilizata fuziunea prin absorbtie. In general, fuziunea prin absorbtie este urmata de.
 3. Doua sindicate se unesc si rezulta un sindicat nou, pe baza hotararii judecatoresti emisa in data de 15.12.2012 cu recurs in 15 zile de la comunicare legaliz..
 4. X. Studiu de caz: Fuziune prin absorbtie. CIM se transfera cesionarului. 06-Ian-2015. 5490. I n cazul fuziunii prin absorbtie, constatam in ce masura contractele de munca ale salariatilor societatii absorbite pot fi renegociate fara acordul salariatului sau firma absorbanta este obligata sa le preia asa cum sunt. Potrivit art. 1 din Legea 67.
 5. Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale: Denumire formular: Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie PDF: JAVA: S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2014 şi situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2014 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la.

Situatii financiare fuziune. Intrebare: Mentionam urmatoarele fuziunea dintre companiile X SI Y (prin absorbtie in Y) are drept data de referinta 31 decembrie 2015 (reprezentand data pe baza careia s-a intocmit proiectul de fuziune cu informatiile aferente) si data efectiva 31 decembrie 2016 (data la care fuziunea a produs efecte) Dosarele pentru înregistrarea menţiunilor privind fuziunea prin absorbţie a societăţilor comerciale (care se depun la ONRC) vor conţine următoarele documente: Etapa I 1. Cerere de depunere şi menţionare acte, în original, în 3 exemplare, întocmită de fiecare din societăţile participante la fuziune; 2

Aspecte juridice, contabile și fiscale privind fuziunea

Data situatiilor financiare de Fuziune: situatiile financiare ale societätilor participante la Fuziune, la data de 30 iunie 2014, utilizate pentru stabilirea conditiilor Fuziunii; august 2014, sä întocmeascä Proiectul de Fuziune prin absorbtie în conformitate cu Art. 238 si urmätoarele din Legea nr. 31/1990 Fuziunea prin absorbtie. 1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care fuzioneaza, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, a normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie Situatie de fapt: Intr-o fuziune sunt implicate 3 societati, societatea A (absorbanta), societatile B si C (absorbite): - Data Hotararii asociatilor prin care se decide si se aproba de principiu fuziunea prin absorbtie este 30.10.2018. - Data de referinta la care s-a calculat raportul de schimb este 30.09.2018. - Data efectiva la care fuziunea produce efecte conform art. 249, lit. b din. 1 PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE SOCIETAEA DMN NOTA PROGRES SRL, SOCIETATE ABSORBANTA Aprobarea situatiilor financiare ale societatilor din data de 30.09.2018 ca situatii finanaciare de fuziune care vor fi folosite la redactarea proiectului. financiare de fuziune incheiate la data de 3010.09.2018

fuziune prin absorbtie - Răspunsuri Avocatnet

 1. Este vorba de doua completari aplicabile in cazul fuziunii prin absorbtie astfel: 1.la intocmirea protocolului de predare-primire societatea absorbanta se asigura ca societatea absorbita si-a indeplinit obligatiile prevazute de lege , referitoare la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale, stabilite prin legea contabilitatii
 2. Unul dintre acestea este prin absorbtie, cand o firma obtine in totalitate patrimoniul uneia sau mai multor companii, care isi inceteaza astfel existenta. Cel de-al doilea tip de fuziune este contopirea. Prin aceasta, patrimoniul a doua sau a mai multe firme se transfera in cel al companiei sau firmelor nou infiintate
 3. istratorilor prevăzut la art. 243 2 alin. (1)-(3) şi/sau informarea prevăzută la art. 243 2 alin. (4); c) situaţiile financiare anuale şi rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exerciţii financiare ale societăţilor care iau parte la fuziune sau la divizare

Fuziune prin absorbtie. Incetarea activitatii societatii absorbite. Depunerea situatiei financiare anuale in caz de neradiere pana la finele exercitiului financiar. Atentie la data valabilitatii intrebarii! Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 27 nov 2020 Contabilitatea la fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările ulterioare In cazul fuziunii prin absorbtie, societatea absorbanta dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatii pe care o absoarbe, iar in cazul fuziunii prin contopire, drepturile si obligatiile societatilor care isi inceteaza existenta trec asupra noii societati astfel infiintata Operatiunile care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin.

S103

In realizarea practica a fuziunii prin absorbtie putem intalnii situatii mai mult sau mai putin particulare precum:. Fuziune prin absorbtie, cu valori globale positive la partile implicate, cu sau fara sulta;. Fuziune prin absorbtie cu active net contabil negative macar la una din partile implicate si semnarea prezentului Proiect de Fuziune, prin absorbtie in conformitate cu art. 238, 241 din Legea nr. 31/1990 republicata. Asociatii celor doua societati implicate in fuziune au hotarat in temeiul art.243 alin(5) din Legea 31/1990 sa renunte la examinarea proiectului de fuziune de catre un expert desemnat si la raportu Declaratie administratori - fuziune prin absorbtie. Dezarhivati mai inati. You do not have the required permissions to view the files attached to this post. Return to Contabilitatea lichidarii, fuziunii si a altor restructurari in capitalul societatilor comerciale. CONTA CAFFE 100% - Intreaba, Afla raspunsul, Spuneti parerea si Ajuta-i pe. Societatile prefera sa aleaga, mai ales in practica europeana, ca si data retroactiva a fuziunii prima zi a anului financiar care coincide cu ziua inchiderii situatiei financiare anuale, motivul fiind acela ca la aceasta data se cunosc exact toate activele si pasivele societatii implicate in fuziune. Si mai mult, aceste situatii se pot proba cu.

(DOC) Aspecte contabile si fiscale privind fuziunea

PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE S.C. AUTO SERVICE MTRPLUS S.R.L. (societatea absorbitä) ALE SOCIETÄTILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE 17 DATA SITUATIILOR FINANCIARE ALE SOCIETÄTILOR completärile ulterioare, fiecare societate are obligatia sä întocmeascä situatii financiare c Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ordinul care reglementeaza depunerea situatiilor financiare la 31.12.2019 a fost publicat in MOF nr. 5/07.01.2020. Termenul de depunere a situatiilor financiare pentru firme este 29 mai 2020 (150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar). Ordinul aduce modificari si reglementarilor contabile date prin O 1802/2014.

Video: Ernst & Young: Fuziunea prin absorbtie este preferabila

Data fuziune. La 31.12.2012 am intocmit si publicat in Monitorul Oficial un proiect de fuziune prin absorbtie. Mi-a venit dovada publicarii proiectului in Monitor, acum va trebui sa efectuez etapa II sa depun la ORC noul act constitutiv cu anexele corespunzatoare. Care va fi data fuziunii efective (data de la care eu nu mai pot face operatiuni. (2) In cazul in care intr-o fuziune prin absorbtie societatea absorbanta detine cel putin 90%, dar nu totalitatea actiunilor/partilor sociale sau a altor valori mobiliare ce confera titularilor lor drept de vot in adunarile societatilor, aprobarea fuziunii de catre adunarea generala a societatii absorbante nu este necesara daca sunt intrunite.

Oficiul National al Registrului Comertului. Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a fuziunii prin transferarea patrimoniului uneia sau mai multor societăţi care se dizolvă fără a intra în lichidare, unei alte societăţi existente (art. 238 alin a intrebat Depunere situatii financiare la 31.12.2011. a intrebat Fuziune. In cazul fuziunii prin absorbtie cum preiau soldul casei?... [citeste mai mult] Publicat la 17 Apr. 2012 in: Monografii contabile Contabilitate. User Ionica Stoian. a intrebat Monografie fuziune. In cazul fuziunii prin absorbtie, cum fac nota contabila de preluare a. Informare Depozitarul Central 26.03.2021 inregistrare fuziune prin absorbtie Bit Soft atrage 1,5 milioane euro printr-un plasament privat de obligatiuni intermediat de BT Capital Partner Law no. 31/1990 was amended. New rules on mergers and acquisitions procedures. In M.Of. nr. 143 din data de 2 martie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (denumita in continuare Legea ). Ordonanta a fost adoptata Europene; situatii financiare interimare intocmite pe baza Standardului International de Contabilitate IAS 34 - Raportari financiare interimare aprobarea proiectului de fuziune prin absorbtie si a procesului de fuziune prin absorbtie intre SDTN, in calitat

Ordinul nr. 3781/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial. Situatii financiare la 31.12.2019 -articole conta.r Fuziunea prin absorbtie presupune parcurgerea urmatoarelor etape: inventarierea si evaluarea elementelor de active, datorii si capitaluri proprii, inregistrarea in contabilitate a rezultatelor de catre societatile comerciale participante la fuziune; intocmirea situatiilor financiare inainte de fuziune; determinarea activului net al societatilor Convocare AGEA 12.12.2007-13.12.2007 (data referinta 03.12.2007) (aprobare fuziune prin absorbtie, proiect fuziune) Emitenti : Adunarea Generala a Actionarilor Situatii financiare trimestrul III 2006 : Emitenti : Info financiare 1. 12.ian.2007 : Situatii financiare 2005 : Emitenti : Info financiare

4. INFORMATII CONTABILE Sl FINANCIARE 4.1 Data de referinta a situatiilor financiare folosite pentru a stabili conditiile fuziunii 4.2 Situatii Financiare de Fuziune 4.3 Metoda de evaluare a patrimoniului. Determinarea aportului net 4.3.1 activului net al MILATEX TRADE S.R.L. 4.32 Determinarea activului net al MILATEX PROD IMPEX S.R.L Prin Ordonanta de guvern nr. 2/2012, au fost aduse modificari si completari la Legea nr. 31/1990, relative la procedurile de fuziune si divizare, dupa cum urmeaza: I) Art. 38, va avea un nou aliniat, aliniatul (3), care prevede faptul ca, in situatia in care proiectul de fuziune sau divizare a fost examinat de un [ Mecanismul de desfasurare a unei fuziuni dintre doua sau mai multe societati comerciale prespune urmatoarele etape: 1. Adunarea generala a actionarilor stabileste structura fuziunii; 2. Se intocmeste un plan de fuziune; 3. Se intocmeste un set de situatii financiare pentru data planificata pentru fuziune, precum si alte evaluari si rapoarte de. finalizat un proces de fuziune prin absorbtie cu alte douä societäti. Data situatiilor financiare de fuziune (data la care societätile absorbite au transferat activele datoriile cätre societatea absorbanta) a fost data de 30 noiembrie 2020. Situatiile financiare de fuziune ale societätilo Fuziunea prin contopire. Operatiunile care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin contopire: 1. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv, intocmirea situatiilor financiare de fuziune si determinarea capitalului propriu (activului net), efectuate in conformitate cu precizarile de la fuziunea prin absorbtie, pct. 1-3

Proiect de fuziune prin absorbtie 2016. picture_as_pdf Proiect fuziune_2016_17052016. 2015. picture_as_pdf Calendar comunicare financiara 2015. 2014. Calendarul de comunicare financiara pentru 2014. picture_as_pdf Calendar_financiar_2014. Comunicat disponibilitate situatii financiare semestrul I 2014. picture_as_pdf Comunicat disponibilitate_SF. Info financiare 14. 11.oct.2011 : Informare (Proiect fuziune prin absorbtie) Emitenti : Altele 13. 26.iul.2011 : Raport anual 2010 (completare, contine si rap sem I 2011) Emitenti : Info financiare 12. 26.iul.2011 : Hotarari AGOA si AGEA 25.07.2011 (se aproba fuziunea de principiu, trecerea dividendelor pe veniturile societ ) Emitent (2)In cazul in care intr-o fuziune prin absorbtie societatea absorbanta detine cel putin 90%, dar nu totalitatea actiunilor/partilor sociale sau a altor valori mobiliare ce confera titularilor lor drept de vot in adunarile societatilor, aprobarea fuziunii de catre adunarea generala a societatii absorbante nu este necesara daca sunt intrunite.

Fuziune prin absorbtie Situatii financiare - YouTub

auditare a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare IFRS și a situațiilor financiare consolidate ale Grupului F.N.G.C.I.M.M. S.A.-IFN, inclusiv a situațiilor financiare întocmite în vederea efectuării operațiunilor de fuziune, publicat pe site-ul www.fngcimm.ro, va fi prezentat î Situatii financiare de fuziune: Definitii 30.09.2017 30.06.2017 Situatii financiare auditate ale T PF CProject si T PF Ro la data de Fuziunea prin absorbtie a Societatii T PF Ro raspunde noii stategii de crestere a acitivitati Situatiile financiare consolidate sunt intocmite in lei. Descrierea activitatii THR Marea Neagra S.A. a rezultat in anul 2004, in urma fuziunii prin absorbtie de catre Eforie S.A. a patru societati, si anume: Carmen Silva S.A., Miorita Estival 2002 S.A., Venus S.A. si Saturn S.A., creandu-se astfel una di 2) fuziune salvare bazata pe motive juridice sau financiare. Se are in vedere faptul ca prin acest tip de fuziune se evita falimentul si lichidarea unor societati gestionate defectuos dar care dispun de o tehnologie avansata si au o dotare superioara; 3) fuziune realizata din motive cu caracter social 1.Prezentarea succinta a domeniului de activitate:Banca Comercial Romn este considerat cea mai puternic banc din Romnia, att din punct de vedere al indicatorilor economici, ct i al notorietii i ncrederii de care se bucur pe piaa din Romnia. nfiinat, ca banc comercial cu capital de stat, prin preluarea activitii comerciale derulate pn atunci.

Studiu de caz: Fuziune prin absorbtie

05/07/2018 - MARA COM MIXT SA ARAD (MAXT)Raport anual 2017 (situatii financiare, declaratia privind guvernanta corporativa) 05/04/2018 - MARA COM MIXT SA ARAD (MAXT)Raport anual 2017 (cu anexe) 05/02/2018 - MARA COM MIXT SA ARAD (MAXT)Raport curent 02.05.2018 (proiect de fuziune prin absorbtie societate d) daca este cazul, situatiile financiare, intocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, daca ultimele situatii financiare anuale au fost intocmite pentru un exercitiu financiar incheiat cu mai mult de 6 luni inainte de aceasta data;. 14 Aceste situatii financiare sunt situatiile financiare consolidate ale Societatii Energetice Electrica S.A (Societatea sau Electrica SA ) si ale filialelor sale (impreuna Grupul) la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE A SOCIETATILOR AMG INITUM CERT SRL SI AMG CERT SITUAȚIILE FINANCIARE DE FUZIUNE Data bilanțului contabil aferent situațiilor financiare înainte de fuziune este 31.12.2019 pentru ambele Societăți implicate în Fuziune

S1002-s1003-s100

Situatii financiare fuziune - PortalCodulFiscal

Faptul ca fuziunea prin absorbtie nu opereaza si in cazul Garzii financiare rezulta si din art. 20 alin. 2 si 3 din O.U.G. nr. 74/2013, dispozitii care prevad subrogarea, de la momentul fuziunii prin absorbtie, doar in ceea ce priveste drepturile si obligatiile Autoritatii Nationale a Vamilor care sunt preluate de Agentia Nationala de. Se debiteaza: - la sfarsitul lunii cu valoarea productiei neterminate in cost efectiv prin creditul conturilor 921, 922 Se crediteaza: - la sfarsitul lunii cu valoarea in cost efectiv a productiei neterminate decontate contabilitatii financiare prin contul 901 (regulamentul de aplicare a legii contabilitatii prevede decontarea acestei productii. CONSTRUCTII BIHOR SA ORADEA (simbol COBJ) Situatii financiare semestrul I 2015 : 9. Hotarari AGEA 06.08.2015 (aprobare fuziune cu BEGA TURISM SA prin absorbtie de catre aceasta, diverse) (aprobare fuziune cu BEGA ELECTROMOTOR SA, prin absorbtia acesteia, diverse) 36 In urma unui proces de fuziune societatea absorbanta ramane inregistrata la Registrul Comertului cu status functiune, in timp ce societatea absorbita, devine: radiata - fuziune prin absorbtie. In timpul unui proces de fuziune prin absorbtie ambele societati au statusul fuziune prin absorbtie (atat societatea absorbanta, cat si societatea. 12 Atragem atentia asupra Notei 10 e) la situatiile financiare anexate, care descrie faptul ca in baza hotararii AGEA nr.3/25.02.2013 s-a aprobat declansarea procedurii de fuziune prin absorbtie a Societatii Nationale a Huilei SA de catre SC Complexul Energetic Hunedoara SA

Acest proiect trateaza Comunicare Financiar-Bancara - Banca Comerciala Romana. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 36 de pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Marius Pasculea Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru. In Monitorul Oficial nr. 143 din 2 martie 2012 a fost publicata O.U.G. nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatil SOLICITARE CESIUNE DE CONTRACT DE LEASING OPERATIONAL IN URMA FUZIUNII PRIN ABSORBTIE Subsemnatii: Situatii financiare auditata neauditata (Daca societatea este auditata se prezinta ultimul raport de audit) REV Martie 2020 III. RELATII CU FINANTATORUL. Anul trecut, la sfarsitul lunii mai, s-a finalizat tranzactia care a dus la fuziunea prin absorbtie dintre Banca Comerciala HVB Tiriac Bank S.A.- banca absorbanta si UniCredit Romania S.A. - banca absorbita. procesului de fuziune. Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii Bancii si sunt intocmite i InfoTVA - Informatii vitale despre TVA: deducerea si rambursarea TVA, baza de impozitare, obligatiile persoanelor impozabile, persoanele obligate la plata taxei, regimuri speciale de TVA, operatiuni impozabile, exigibilitate, scutiri si operatiuni scutite de TVA

Fuziunea prin absorbtie a unei societati comerciale

Contabilitate; Audit; Lichidari - fuziuni; Salarizare - Personal; Controlling; Expertiza contabila; Implementari ERP; Consultanta fiscal urmare a procesului de fuziune Conform Proiectului de fuziune prin absorbtie din 30.06.2020, publicat 'in MO partea a IV-a nr, 2880 din 25.082020, rata de schimb a actiunilor se calculeazä tinând cont de activele nete contabile au fost determinate astfel: Calcul ratei de schimb Imotrust SA Arcvia Minerva SA ABHM SA 244.902 100 2.449,020 inregistrarea, veti primi facturile prin posta. Asociati/actionari: % Cetatenie / tara: Act de identitate (CNP, serie/ numar act) 1. 2. 3. Administratori: Functia: 1. 2. Conducerea executiva a societatii Situatii financiare auditata neauditata (Daca societatea este auditata se prezinta ultimul raport de audit) III

Contabilitate - Adforma Cont - Servicii contabile, audit Bucuresti - Contabilitate; Audit; Lichidari - fuziuni; Salarizare - Personal; Controlling; Expertiza contabila; Implementari ERP; Consultanta fiscal Imobilizari financiare 1.138.745 1.138.745 VALOARE NETA TOTAL 3.154.067 3.163.616 Imobilizari corporale Imobilizarile corporale ale Societatii la 31 martie 2016 contin un teren, localizat in comuna Mogosoaia, obtinut in urma procesului de fuziune prin absorbtie desfasurat la 31 Decembrie 2010 Nr. Crt. Denumirea potentialului Consultant. Adresa indicata in Scrisoarea de inaintare a Expresiei de Interes. 1. KPMG Romania S.R.L. Victoria Business Park Decizia BNR, intre inflatie si dobanzi mai mari la credite. banca de alimente Leul isi va continua deprecierea fata de moneda europeana si ar putea ajunge la 4,4-4,5 lei/euro, insa va reveni la o valoare medie de 4,3 lei, spun analistii chestionati de EVZ.Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea hotari, astazi, mentinerea dobanzii de politica monetara la nivelul actual, de 6 [..