Home

Proiectarea si managementul programelor educationale referat

PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE Conţinuturi: 1.Delimitări conceptuale 2.Proiecte versus programe 3.Metode și instrumente de planificare 3.1.Diagrama Gantt 3.2. Metoda Pert 3.3. Metoda drumului critic 3.4. Metoda cadrului logic 4.Ciclul de viață al unui proiect 4.1 Proiectarea si managementul de proiect la nivelul organizatiei scolare. Metodologia proiectarii programelor educationale. Evaluarea programelor educationale. Modele de proiecte de dezvoltare institutionala. Programe educationale pentru copii cu dificultati de invatare. Bibliografie. Androniceanu, A(coord), Managementul proiectelor cu finantare.

Acest proiect trateaza Proiectarea si managementul programelor educationale. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Monica Tuturean Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca PROIECTAREA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCATIONALE . 3 decembrie 2017, 10:22. 0 stele | 0 review-uri. Prezentare PowerPoint prin care elevii invata cum se realizeaza schita unui proiect de finantar

(Pdf) Proiectarea Şi Managementul Programelor Educaţionale

Proiectarea si managementul programelor educationale

Din lucrarea Managementul proiectului , autori D.Dumitrascu si R.V. Pascu de la Univ. L.Blaga Sibiu se pot retine cateva definitii in care se regaseste esenta proiectelor scolare educationale ca de exemplu: - imaginea unei situatii pe care ne gandim sa o atingem Managementul si evaluarea programelor de asistenta sociala. Ce este un program social? Un program social este definit ca set de activitati sau de proiecte orientate spre un obiectiv/grup de obiective, in care resursele umane, materiale si financiare sunt coerent organizate pentru a produce bunuri/servicii sau schimbari ale mediului, ca raspuns. 3 Proiectarea modulară a programei Studiul nucleu: Coordonate ale unui nou Cadru de Referinţă al Curriculumului Naţional (CRCN -2012) -coord. Dan Potolea, Steliana Toma, Anca Borzea Studii suport: Analiza mediului şcolar în raport cu implementarea reformei curriculare -coord. Şerban Iosifescu Analiza dinamicii performanţelor şcolare ale elevilor şi studiul relaţiilor dintr

Proiectarea si managementul programelor educational

Proiectarea Si Managementul Proiectelor Educationale

2.1 Denumirea disciplinei Proiectarea și managementul programelor educaționale 2.2 Titularul de curs Conf.dr. Monica Maier monicalauramaier@gmail.com 2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect Conf.dr. Monica Maier monicalauramaier@gmail.com 2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare 8 Partea 1. Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului Național în România 1.Schimbarea curriculară în contextul contempora PLANIFICAREA CURSURILOR - MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI - an universitar 2009 - 2010 - an III, semestrul 6 - SĂPTĂMÂNA TEMATICA CURS SĂPTĂMÂNA TEMATICA SEMINAR 1 - 6 MARTIE 2010 Curs 1. Delimitări conceptuale: Management general, Managementul organizaţiei şcolare, Managementul clasei de elevi. Clasa ca grup socioeducativ Managementul activitatilor educative nonformale. Scopul disciplinei: formarea capacitatilor necesare elaborarii unor programe de invatare nonformala. Competente vizate prin dezvoltarea acestei discipline. identificarea nevoii de performanta in proiectarea, coordonarea si evaluarea activitatilor de tip nonformal Română ‎(ro)‎ English ‎(en)‎ Română ‎(ro)‎ Get the mobile app. Acest site este hostat pe platfoma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic

4 Analiza si proiectarea sistemelor distribuite E Macelaru Mara 7.06. ora 17 kb.cunbm.utcluj.ro 5 Activitate de cercetare E Pintea Camelia 27.06. 6 Proiectarea si managementul proiectelor educationale E Maier Monica 19.06. ora 16 KB . MASTER INFORMATICA SI INGINERIE SOFTWARE - Anul II - Semestrul II . N 1. Definitie si clasificare standarde. Organizatiile adopta sisteme de management adecvate mediului tot mai complex in care ele evolueaza., caracterizat prin clienti din ce in ce mai informati si motivati sa pretinda pentru banii lor produse mai bune, parteneri de afaceri cu cerinte contractuale tot mai exigente, autoritatile statului tot mai severe, organisme care supravegheaza tot mai multe. PROIECTAREA I MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAIONALE. Cap. I: TEORIA GENERALA A EDUCATIEI 1.1. Educatia definitii si delimitari conceptuale Realitatea contemporana demonstreaza ca rolul scolii nu numai ca nu s-a diminuat, ci a devenit tot mai complex, ntarind ideea potrivit careia avem nevoie de o educatie dinamica, formativa, centrata pe valori autentice

Proiectarea si Managementul Programelor Educational

DPPD. Nivelul II Curs: Proiectarea şi managementul programelor educaţionale Cadru didactic: Lector univ. dr. Alexandra Silvaş. Descriere: Nevoia de eficienţă în activitate a condus la relevarea importanţei proiectării corecte a demersurilor necesare pentru atingerea unui scop stabilit. Cursul Proiectarea şi managementul programelor educaţionale abordează elementele constitutive ale. Asociatia Profesorilor din Romania: contributie la nevoile profesionale, culturale ale cadrelor didactice preuniversitare si universitare: sprijinire si initiere de activitati si proiecte educationale, dezvoltare a relatiilor de colaborare cu diverse institutii, perfectionare, promovare si informare, schimburi cultural-stiintifice, materiale educationale la diverse discipline, asigurarea unui.

Managementul educational este stiinta si arta de a pregati resursele umane, de a forma personalitati potrivit unor finalitati solicitate de societate si acceptate de individ. Managementul sistemului si al institutiilor de invatamant cuprinde: formularea clara a finalitatilor, proiectarea retelei institutionale, elaborarea continuturilor invatarii, asigurarea cadrului legislativ-normativ. S8 si S9. Rezolvarea problemelor prin proiect. Analiza SWOT Scopul si obiectivele proiectelor Conversaţie, metode cooperative S10 si S11. Planul de realizare a proiectului si matricea Gantt Managementul resurselor umane si materiale Conversaţie, metode cooperative S12. Asigurarea calităţii pe parcursul derulării unui proiec Teme pentru referate Portofoliu Didactic Evaluare Prelucrarea si interpretarea datelor cercetarii educationale 16. Realizarea unei lucrari metodico stiintifice pedagogice. DISCIPLINA: PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE 1. Proiectul între metoda didactică(predare -învăţareevaluare) şi metodă practică de. Cuprins referat Cum descarc? 1. Conceptul de E-learning 2 2. Provocari pedagogice in proiectarea programelor de e-learning 2 3. Predare si invatare cu suportul resurselor web 4 4. Instrumente moderne (site-urile wiki) de documentare si de sustinere si evaluare a achizitiilor elevilor 6 Concluzii 7 Bibliografie 8. Extras din referat Cum descarc Proiectarea didactică. Nivele ale proiectării 179 2. Caracteristici ale proiectării la nivel micro 183 obiectivele programelor de pregătire a profesorilor învaţă elevii, pentru managementul învăţării şi pentru monitorizarea activităţii de învăţare Competenţe legate de autoritate şi relaţi

Managementul activităților didactice din perspectiva prevenirii actelor de corupție 1.1. Managementul activității didactice: concept, definiție, conținut și rolul cadrului didactic în gestionarea elementelor structurale ale managementului. Definiția consacrată a managementului este fixată în DEX, prin următoarele cadr Proiectarea si managementul programelor educationale II Conf.dr. Mogonea Remus 16.06 18.00 Google classroom FACULTATEA DE HORTICULTURĂ Specializare Disciplina An Profesor Zi ora Toate specializările Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor I Lect.dr. Călin Răzvan 19.06 14.00 Google classroo

Consiliere si Orientare Scolară - Managementul clasei de elevi paginile 101-200 - Managementul clasei de elevi paginile 201-318. Educatia centrata pe elev-student-indrumar. Modelarea cognitiv-comportamentala a personalitatii. Proiectarea si Managementul Programelor Educationale CONOTATII CONCEPTUALE. 1.1. Consideratii generale privind managementul proiectelor. Managementul proiectelor a aparut ca un instrument de planificare, coordonare, realizare si control al activitatilor complexe din proiectele industriale, comerciale, sociale, culturale si politice oderne Mentenanta si evolutia software-ului. Managementul configuratiilor. Documentatia. Asigurarea calitatii. 4 4. Proiectarea sistemelor de programe -. Proiectarea programelor si a sistemelor software. Modelarea proiectarii sistemelor software - proiectare orientata pe obiecte, proiectare orientata pe functii. Proiectarea interfetei utilizator. 4 5 Proiectarea Curriculumului naţional din perspectivă sistemică, în corelaţie cu celelalte componente ale sistemului de educaţie şi cu oportunităţile de implicare a şcolilor, a cadrelor didactice şi elevilor în dezvoltarea de curriculum; proiectarea programelor şcolare fundamentată pe noua concepţie curriculară pentr

Curs Proiectarea si Managementul Programelor < Pedagogie

 1. istrului.
 2. Totodata, isi propune sa ofere solutii pentru proiectarea si aplicarea programelor educationale desfasurate in scolile incluzive, venind astfel in ajutorul cadrelor didactice si al specialistilor care sustin aceste practici. intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate. 2009. Elaborarea şi managementul.
 3. Elaborarea si managementul proiectelor. 1. 1. Introducere 1.1 Proiectul - definiţii La nivelul oricărui segment social, la nivelul fiecărui grup organizat pe baza unui interes de dezvoltare se vorbeşte despre proiecte. Conceptul este atât de des utilizat încât a început să se abată de la propria definiţie, creând astăzi reale.
 4. CPS.6. Dezvoltarea strategiilor de comunicare eficientä la nivel interpersonal si la nivel comunitar. CPS.7. Proiectarea si organizarea activitäÿilor educationale cu copii din educatia timpurie. CPS.8. Promovarea valorilor nationale si general umane

8.1. SI Metode de predare Observaţii (procent din timpul total acordat studiului individual) Modul 1. Managementul proiectelor și programelor: definirea conceptelor Studiu individual al suportului de curs și al bibliografiei recomandate. 20% Modul 2. Finanţare: noţiuni introductive Studiu individual al suportului de curs și a educatiei si a unei personalitäÿi profesionale active si autonome capabilä de autodezvoltare si autodevenire. C.I. proiectarea unor programe de instruire sau educationale adaptate pentru învätämântul primar 9i pre9coIar; Etica academicä 9i managementul înväÿärii Practica pedagogicä I (învätämânt prescolar educational in domeniul istoriei si stiintelor socio-umane , proiectelor si programelor educationale scolare si extrascolare , alte activitati ce driva din fisa postului ; -managementul ,contolull - verificarea si comunicarea in domeniile de competente , soutionarea starilor conflictuale , propuneri decizionale b. atributi

propriu si a proiectelor educationale. 1.4 Proiectarea unor activităţi extracurriculare,au avut un caracter diversificat si contiuu si au cuprins majoritatea elevilor din unitatea de invatamant. Ele au fost trecute in calendarul activitatilor extracurriculare ,supus aprobarii conducerii unitatii de invatamant si afisat la avizierul catedrei.M-a Atragerea programelor de sprijin financiar prin burse oferite de persoane fizice sau juridice (Şanse egale pentru elevii din mediul rural - Asociaţia ProRuralis Iaşi, Vreau în clasa a IX-a - World Vision, Bursele Dedeman, Bursele StArt - Asociația Școala de valori, burse oferite d Strategii de colaborare si comunicare cu familiile elevilor Copiii ai căror părinţi se implică şi ţin o strânsă colaborare cu şcoala obţin performanţe, superioare. Pe de altă parte, copiii din cămine şi cartiere considerate defavorizate social se confruntă cu probleme sociale, care au efecte negative asupra reuşitelor lor.

a calităţii în proiectarea şi pu nerea în practică a programelor de formare a cadrelor didactice în toate sistemele de învăţământ. Calificarea la nivel superior, b azată pe definirea. 728. analiza si proiectarea unei memorii optice pe disc de tip read only 729. ase. managementul calitatii si controlului tehnic de calitate 730. aspecte financiare si contabile privind leasingul - fara bibliografie si uneori fara diacritice - 731. aspecte teoretice si practice privind functiile administratiei locale 732=733 3.1.Repere manageriale ale strategiei unui proiect de dezvoltare institutionala 117. 3.2.Elemente si etape in elaborarea strategiilor 118. Intrebari, exercitii, teme de lucru 148. Capitolul 4. Eficacitate si eficienta in managementul educational 149. 4.1.Activitatea manageriala in conditii de eficienta si eficacitate 149

Curs: Proiectarea si Managementul Programelor (#432637

Managementul Programelor Educaţional

principalii participani n procesul de e-learning, din punct de vedere al utilizatorilor unei. platforme educaionale sunt (figura 3.2.): Tutorele asigur integrarea subiecilor n procesul de nvmnt prin asistarea permanent a. acestora atat n ceea ce privete utilizarea platformei e-learning, ct i n ndrumarea acestora 3 Resurse informaţionale de bază Standardele de evaluare a şcolilor din România: 1. HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicată în MO nr. 38/18.01.200 educatia rational-emotiva si comportamentala. prezentare curs. orar ; formarea competentelor prin pedagogia digitala si stare de bine in programul scoala dupa scoala. prezentare curs. orar ; gestionarea relatiilor educationale cu implicarea elevilor in managementul clasei. prezentare curs. impactul noilor educatii asupra personalitatii elevilor

Managementul curriculumului : Sarcini . Ac Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul gimnazial, de către toţi diriginţii; disciplină, a planurilor educationale individualizatepentru elevii aflati in situatii de risc socio-scolar Conform Legii 1/2011 (Art. 477), în cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic se vor introduce sesiuni de informare/cursuri de perfecţionare asupra problemelor legate de tulburările de învăţare, în vederea dobândirii de competenţe în identificarea acestora şi a capacităţii de aplicare a unor strategii.

Licenta / referat: Managementul proiectelor educationale

 1. institutionala si personala in domeniul E-learning si blended learning- achiziţia abilit ăţ ilor de utilizator al mediilor virtuale necesare ca formator în domeniul educa ţ iei in general si al proceselor de invatare in medii virtuale si problemele lo
 2. 2016-Simpozionul de referate si comunicari pe teme de istorie, arheologie, cultura, civilizatie, etnografie si folclor-Comori de vatra Proiectarea programelor de formare Conform Fisei de competente curs Calitate si eficienta in managementul scolar'' Filicali
 3. 1. Lucrare de dizertatie Sociologie si Asistenta Sociala / Managementul Strategic si Dezvoltare Sociala: VIATA MAI BUNA, MAI LUNGA SI MAI SANATOASA - PRELUNGIREA VIETII. 2. Lucrare de dizertatie Mass-Media: DELICVENŢA JUVENILĂ REFLECTATĂ ÎN MASS-MEDIA. Proiecte de licenta / Referate: 150 ron
 4. Proiectarea si desfasurarea activitatii didactice (Mariana Momanu) I. Serviciile educationale si managementul educational II. Descentralizarea - conditia succesului si eficientei serviciilor educationale. Structura si conditiile programelor de parteneriat Bibliografie Managementul proiectelor de cercetare pedagogica (Adrian Vicentiu Labar
 5. La o analiza detaliata a lucrarii, spun specialistii, se pot observa mai multe pasaje ce se regasesc atat in lucrari din domeniul resurselor umane publicate inainte de anul 2011, anul sustinerii tezei de doctorat, dar si informatii de pe site-uri cunoscute pentru gazduirea materialelor educationale, precum scribd.com, scritube.com, referat.ro.
 6. Proiectarea Si Managementul Programelor Educationale by loredanasim. UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR DIN TRGU-MURE. PROIECTAREA I MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAIONALE NOTE DE CURS I APLICAII. format electronic Conf. univ. dr. Elena-Adriana Tomuletiu. TRGU-MURE 2014. STRUCTURA CURSULUI Cursul nr. 1
 7. Managementul calitatatii in educatie. Calitatea reprezinta nivelul de satisfactie pe care il ofera eficacitatea ofertei educationale din domeniul invatamantului si formarii profesionale, stabilit prin atingerea unor standarde cerute si a unor rezultate excelente care sunt solicitate si la care contribuie participantii la procesul de invatare si ceilalti factori interesati

Managementul si evaluarea programelor de asistenta social

 1. Managementul educational nu se refera numai la nivelul sistemului educational ci si la cel al unitatilor, organizatiilor si institutiilor de invatamant si educatie. Aceasta, intrucat toate elementele componente ale sistemelor, proceselor si activitatilor educationale se desfasoara si se realizeaza, in principal in scoala, iar in cadrul acesteia.
 2. Art.l Potrivit Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetärii, Tineretului si Sportului nr. 5745 o Proiectarea managementul programelor educafionale (2C, IS, 5 credite) operationalizarea obiectivelor educationale pentru lectiil
 3. particularitati si obiective. Functii si activitati. Factori umani. Structuri manageriale. Productivitatea programatorului. Planificarea si realizarea orarului. Mentenanta si evolutia software-ului. Managementul configuratiilor. Documentatia. Asigurarea calitatii. 4 4. Proiectarea sistemelor de programe -. Proiectarea programelor si a.
 4. Proiectarea activitatii 1.1. Respectarea programei scolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum si adaptarea acesteia la particularitatile grupei/clasei. 1.1.a. Existenta programelor scolare în vigoare la portofoliul cadrului didactic
 5. 140) Managementul proiectelor si programelor internationale: 141) Managementul calitatii totale: 142) Relatia dintre climatul organizational si managementul resurselor umane: 143) Teoria privind managementul public: 144) Managementul integrat al deseurilor generate un activitati industriale: 145) Managementul calitatii serviciilo
 6. Referate; Sfaturi utile; cu cea de gestionare si solutionare a problematicii educationale. Planurile cadru ale invatamantului romanesc dupa 1995 au introdus o noua disciplina scolara Consiliere si Orientare, incepand de la clasa I pana la clasa a XII-a. psihopedagogica, a programelor de consiliere si in partea de cercetare un proiect.
 7. Totodata, isi propune sa ofere solutii pentru proiectarea si aplicarea programelor educationale desfasurate in scolile incluzive, venind astfel in ajutorul cadrelor didactice si al specialistilor care sustin aceste practici. managementul carierei profesionale etc. fie in cadrul proceselor de conceptualizare a programelor educationale.

Video: MANAGEMENTUL CALITATII - Documente, referate, proiect

HOTARARE Nr. 1534 / 25.11.2008 privind aprobarea Standardelor de referinta si a indicatorilor de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversita Proiectarea unui curriculum pe fiecare disciplina ar trebui sa cuprinda: Detalierea competentelor (continuturi, capacitati, atitudini), pentru fiecare clasa (V-IX), in trei variante: minim, mediu, maxim Elaborarea programelor analitice, deasemeni in variante, minim, mediu, maxim; Elaborarea manualelor pentru elevi (pentru prima clasa, a V-a. Profesorul îndeplinește o profesiune de o deosebită impor­tanță, aceea care asigură formarea și pregătirea personalității tinerelor generații și pregătirea lor profesională în cadrul instituțiilor de învățământ, strâns legate de viață, de activitatea socio-profesională, morală și cetățenească Definitia programului de activitati si caracteristicile sale 5.2. Tipuri de activitati de consultanta posibile de aplicat in localitatea Berezeni cap. VI. Proiectarea unor activitati concrete de consultanta agricola 6.1. Formularea anuntului pentru o activitate de consultanta 6.2. Formularea invitatiei 6.3 Sistemul informaţional cuprinde ansamblul d e date ş i informaţii. conţinute în documente, circu ite informaţionale, fluxuri informaţionale şi mijloace. de tratare a informaţiei implicate în procesul de fundamentare a deciziilor. elaborate de către organele din cadrul sistem ului administraţiei publice şi care

vederea consolidarii celei didactice / educationale si manageriale Proiectarea si sustinerea actului educational prin prisma IAC M., Managementul proceselor de e-learning bazate pe tehnologia informa ţiei şi comunica ţiilor, Workshop - Managementul proiectelor informatice, Bucure şti, oct. 2004. 5.. Sprijinirea si coordonarea elevilor in actiunea acestora de alcatuire si completare a portofoliilor educationale. 4.6. Organizarea şi asigurarea desfăşurării examenelor Elaborarea subiectelor, supravegherea elevilor, evaluarea lucrărilor de la examenele de diferenţe, corigenţe, atestat, simulări etc. 5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEV

dintre proiectele de seminar sau un referat pentru care aţi citit deja bibliografie adecvată. De asemenea, puteţi selecta o temă conexă celei abordate în lucrarea de licenţa, care să reprezinte o posibilă continuare ulterioară a dezvoltării acesteia . c. Titlul proiectului Evaluarea programelor educationale (EVA 2021) Newest. Internship (INT) Curs 4 si 5. Procesul de documents Circumstantele Atenuante Examen 1 Aprilie 2019, întrebări și răspunsuri Manifestari economice Millenials Managementul Resurselor Umane la JW Marriott Bucharest Grand Hotel Dlscrib - Notă: 9 Week II Max Weber. - a descarca acordul de implementare necesar a fi incheiat intre scoala si JA, acord care precizeaza conditiile si modul de derulare a programelor si proiectelor. Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta direct la inscrieri@jaromania.org sau 021/312.31.94 Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access si Visual Basic (S.C. XYZ . 190. Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea relatiilor cu furnizorii si a marfurilor. 191. Proiectarea unui sistem informatic privind analiza financiara a firmei. 192. Proiectarea unui sistem informational (S.C. XYZ S.A., 1.1.d. Proiectarea didactica întocmita pe baza evaluarii initiale si particularitatilor de vârsta/nevoi ale elevilor. 1 1.1.e. Personalizarea documentelor prin elemente de originalitate 1 1.2. Implicarea în activitatile de proiectare a ofertei educationale la nivelul unitatii. 1 1.2.a. Întocmirea unei ofertei educationale (C.D.S. in afar

Evaluarea programelor educationale Didactic

Managementul resurselor umane in institutiile educationale. Prof.univ.dr.Georgeta Panisoara. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 03.06.2021. 12:00. Portofoliu/examen online- Google Classroom. 2. Alternative educationale. Aplicatii in educatia timpurie. Lect.univ.dr. Anca. 1. PROIECTAREA ACTIVITATII - ELEMENTE DE COMPETENTA 1.1. Analizarea curriculumului scolar. Selectarea si aplicarea programelor scolare in vigoare in vederea elaborarii documentelor de proiectare didactica; Analizarea, selectarea si utilizarea din oferta de manuale/materiale auxiliar - managementul scolar este un cadru de lucru didactic care pune in functiune programul managerial, conduce personalul didactitc si administrativ in scopul sustinerii eficientei procesului instructiv-educativ. 2. Principiile, functiile si continutul managementului educational Activitatea manageriala este orientata de mai multe principii: a

Managementul Proiectelor Educational

Practica Pedagogică. Pregătirea viitoarelor cadre didactice presupune atât o formare teoretică, dar şi pregătire practică. Formarea teoretică urmăreşte achiziţionarea unor cunoştinţe generale, cunoştinţe de specialitate şi pedagogice, care se regăsesc în informaţiile de psihologie, pedagogie, sociologie, dar şi în cadrul. Conform Legii Educației Naționale (Legea 1/2011), Curriculumul național reprezintă ansamblul coerent al planurilor-cadru de învățământ și al programelor școlare din învățământul preuniversitar. Planurile-cadru de învățământ cuprind disciplinele obligatorii și opționale, precum și numărul minim și maxim de ore aferente acestora

Strategii de colectare a datelor in cadrul unei cercetari educationale 10. Chestionarul 11. Interviul 12. Studiul de caz 13. Experimentul pedagogic 14. Prelucrarea si interpretarea datelor cercetarii educationale 15. Utilizarea metodelor statistice in prelucrarea datelor cercetarii educationale 16. PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR Oferirea de servicii electronice accesibile si eficiente de informare a comunitatii publice, asupra programelor academice si a facilitatilor educationale ale UMFCD. Director Directie - Mirela Dinescu. Contact: mirela.dinescu@umfcd.ro. Obiective. Asigura implementarea de sisteme informatice pentru facultati si servicii, asista utilizatorii in.

XII. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE CU ADULŢII 127 1. Perspectiva curriculară 127 1.1 Perspectiva structurală 127 1.2 Perspectiva procesuală 129 1.3 Produse curriculare 139 1.4 Proiectarea unităţilor de învăţare 143 1.5 Proiectarea secvenţelor de învăţare 145 2. Modele ale proiectării activităţilor de instruire destinate. • abilitati de utilizare adecvata a fortei si autoritatii, de adaptare la situatii diverse, de interrelationare cu parintii, colegii, toti partenerii educationali ; • disponibilitati de a asuma diferite stiluri educationale si de a proba entuziasm, intelegere si prietenie Denumirea disciplinei Managementul clasei/grupei 2.2. Titularul activităţilor de curs Prof univ. dr. Claudiu Bunaiasu educationale necesare în diferite contexte specifice specifice desfasurarii proiectelor si programelor din domeniul stiintelor educatiei 7

(PDF) Managementul proiectelor

Modul 3_Managementul clasei de elevi_gestionarea situatiilor. PREFAŢĂ. Şcoala, una dintre instituţiile componente ale societăţii cu rol fundamental, pregăteşte resursele umane capabile să. AN SCOLAR 2019-2020 Aprobat in C.A.08.10.2020 Validat in C.P.08.10.2020 Validat in Comitetul de Parinti.12.10.2020 NR. 1199/09.10.2020 Raport de analiză a activităţii la nivelul şcolilor din comuna Calafindeşti în anul şcolar 2019/2020 Raportul cuprinde activităţile desfăşurate la nivelul Şcolii Gimnaziale Calafindeşti, Şcolii Primare Botoşaniţa Mare şi GPN Calafindeşti şi. * Prin continuarea navigarii si consultarii acestui site, sunteti de acord cu faptul ca utilizam cookies. ** MFE prelucreaza date cu caracter personal, in interes public, pentru indeplinirea atributiilor legale ce ii revin Proiectarea unitätiilor de învä!are, întomirea schitei lec!iei Redactarea documentelor comisiilor catedrelOr Cunoa§terea respectarea actelor normative a legislatiei scolare, a recizärilor MEN Parcurgerea sistematicä a programelor §colare, analiza studiului parcurgeri programelor lare în comisii i catedr

- proiectarea şi punerea în practică a unor strategii instituţionale de asigurare a calităţii, - dezvoltarea unor competenţe vizând managementul instituţiilor şcolare şi al proceselor educaţionale Decembrie 2007 - Martie 2008 program universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământu plan managerial 2019-2020 by Manole G - issuu. LICEUL CAROL I BICAZ Nr. 4128 din 16.10.2019. Aprobat în CA din 15.10.2019 Discutat în CP din 14.10.2019 Director : prof. Rodica Iorga.