Home

Rezultate admitere master drept unibuc

Admitere 2019 - UniBu

  1. Admitere români de pretutindeni 2019-2020. Studiile de master la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă, au durata de două semestre (un an) şi corespund unui număr de 60 de credite de studiu transferabile. Candidații trebuie să fi dobândit 240 de credite (studii de.
  2. A. Admitere 2020. Data concursului de admitere la studii universitare de master: 23 septembrie 2020, ora 10.00 (prezentarea la sala programată la ora 9.00). (12.02.2020) Studiile de master la Facultatea de Drept a Universității din București se organizează la forma de învățământ cu frecvență, au durata de două semestre (un an) și.
  3. Cazare pentru candidații la concursul de admitere 2021 (12.07.2021) Tabere studențești 2021 (05.07.2021) Comunicat privind publicarea unor culegeri de exerciții și teste grilă pentru examenul de admitere la Facultatea de Drept a Universității din București (01.07.2021) Preselecție Price Media Law Moot Court Competition 2021-2022 (30.
  4. O Zi Student - Zilele Porților Deschise la Facultatea de Drept - 12-20 aprilie 2021 (06.04.2021) Conferința Gheorghe BELEIU (ed. a 2-a) (05.04.2021) Conferința internațională Răspunderea penală a persoanei juridice (05.04.2021

Admitere 2020 - UniBu

  1. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER. Aici veţi găsi informaţii despre Admiterea 2021 la facultăţile Universităţii din Bucureşti, calendar, acte necesare pentru înscriere, numărul de locuri, taxa de înscriere și taxa de studiu.
  2. Admitere Master 2021. 06 Apr 2021. INSCRIERI: 01 -16 iulie 2021. online pe platforma
  3. A. Admitere 2017. Precizări privind concursul de admitere la studii universitare de masterat (23.05.2017) Înscrierile la master, sesiunea septembrie 2017, au loc în perioada 2-8 septembrie 2017 ( 19.07.2017) Plata taxei de inscriere la concursul de admitere la studii universitare de master se poate face si online accesand link-ul www.po.
  4. Domeniul de studii - Drept: Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor: Dacă nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteţi dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pr.unibuc.ro sau prin folosirea linkului de dezabonare din cadrul newsletter-ului
  5. -admitere@fpse.unibuc.ro, specificând motivele pentru care dorește înscrierea fizică. Deplasarea la facultate și îndeplinirea formalităților de înscriere se vor realiza pe baza unei programări și cu respectarea regulilor de distanțare socială. 21 iulie 2020 Afişare rezultate provizori

Sesiunea de admitere 2021 IULIE la cele 19 facultăți ale Universității din București, pentru studiile de licență și master, s-a încheiat. Urmăriți site-urile facultăților la care v-ați înscris pentru rezultate. În cazul în care vor rămâne locuri neocupate, acestea vor fi scoase la concurs în luna SEPTEMBRIE ATENȚIE! Înscrierea se va face fizic, la facultate (sediul Edgar Quinet, et.2, sala 218). În cazuri excepționale, candidații care nu se pot prezenta în intervalul de înscrieri din motive obiective (restricții de călătorie, auto-izolare, carantină etc.), pot contacta comisia de admitere prin e-mail (master@lls.unibuc.ro) pentru a primi instrucțiuni suplimentare

Rezultate admitere master. 21 Jul 2021. Stiri Planificare comisii pe săli interviu admitere master. 17 Jul 2021. Stiri Planificare candidati pe intervale orare Interviu admitere master. 17 Jul 2021. Stiri Rezultate licență proba eliminatorie eseu motivațional. 17 Jul 2021. Domenii de studii • Admitere pe bază de examen în cazul Facultății de Drept. Informații detaliate despre modalitățile de admitere la studiile de licență ale celor 19 facultăți pot fi consultate aici . În ceea ce privește programele de master din oferta educațională a Universității din București, modalitățile de admitere pentru sesiunea. Admitere iulie 2021 la Universitatea din București. Jun 7, 2021. Aproape 8.000 de locuri bugetate scoase la concurs de cele 19 facultăți ale UB pentru studii de licență și master pentru candidații la admiterea 2021 Aproape 8.000 de locuri bugetate - mai exact, 7.865 - îi așteaptă pe absolvenții de liceu și licență la.. Aici veţi găsi informaţii despre Admiterea 2021 la facultăţile Universităţii din Bucureşti, calendar, programele de studii, acte necesare pentru înscriere, numărul de locuri, taxa de înscriere și taxa de studiu

Universitatea din Bucureşti Şoseaua Panduri, nr.90, Sector 5, 050663, Bucureşti, ROMÂNIA +40-21- 305 46 14. www.unibuc.r Admitere Master 2020. Facultatea de Matematică și Informatică a decis că în semestrul I, anul universitar 2020-2021, toate activitățile didactice se vor desfășura în sistem online. Decizia facultății a fost validată de Consiliul de Administrație al Universității din București din data de 14.09.2020 Pentru studenții care urmează și un alt program de studii universitare de master se adaugă : adeverința din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget și perioada în care au primit/nu au primit bursă pe parcursul școlarității

Tarife cazare în căminele UB: ianuarie - iunie 2021 și iulie - septembrie 2021. Taxe de studiu pentru anul universitar 2021-2022. Taxe de studiu pentru anul universitar 2020-2021. Informatii necesare pentru plata taxelor 2019-2020. TAXE PENTRU DIFERITE SERVICII OFERITE STUDENȚILOR ȘI ABSOLVENȚILOR 2020 Pentru sesiunea iulie 2021 Facultatea de Biologie oferă viitorilor studenți posibilitatea de a se înscrie:. on-line pe platforma de admitere https://admitere.bio.unibuc.ro, sau; direct la sediul Facultății de Biologie din Spl. Independenței nr. 91-95, sector 5, București, în cazuri excepțional

Facultatea de Drept - BUCUREȘT

Master Admitere UniBu

REZULTATE - ADMITERE . În perioada 03.08 - 03.09.2021, informații privitoare la admitere pot fi obținute de la Secretariatul Facultății de Drept, situat în curtea interioară a Corpului T din Brașov, B-dul Eroilor nr. 25, sau la nr. de telefon: 0372.902.454, sau pe adresa de e-mail: f-dr@unitbv.ro. Programul de lucru cu publicul este Luni - Vineri, în intervalul orar 12.00 - 15.00 Rezultate reclasificare admitere Master- 30.07.2021. Rezultate reclasificare admitere - licență 29 iulie 2021. organizate în cadrul Facultăţii de Litere, Drept şi Filosofie, aveau ca temă studierea antichităţilor şi a patrimoniului arheologic. secretariat@istorie.unibuc.r Rezultate admitere studii de MASTERAT, sesiunea iulie 2021 (afişare 30.07.2021) - LISTE FINALE sesiunea Iulie 2021: Rezultate admitere studii de MASTERAT, sesiunea iulie 2021 (afişare 29.07.2021) Rezultate admitere studii de MASTERAT români de PRETUTINDENI, sesiunea iulie 2021 (afişare 29.07.2021) - runda

A fost lansat site-ul dedicat admiterii din 2021! Pe site-ul de admitere pot fi găsite informații specifice fiecărui pas al admiterii, noutăți și anunțuri de ultimă oră de la Comisia de Admitere. Candidații sunt rugați să-l urmărească cu mare atenție. Site-ul de admitere poate fi accesat aici: https://admitere.lls.unibuc.ro/ Elemente de drept_Firtala_Valeriu; Rezultate admitere master. 21 Jul 2021. Stiri Planificare comisii pe săli interviu admitere master. 17 Jul 2021. Stiri Planificare candidati pe intervale orare Interviu admitere master. 17 Jul 2021. Stiri Rezultate licență proba eliminatorie eseu motivațional

admitere programe de master 2017 ADMISSION PROGRAMMES DE MASTER 2017 The registration and all subsequent procedures within the admission competition will be organized in the headquarters of the Faculty of Political Science at the University of Bucharest (FSPUB) from 8, Spiru Haret st Sediu Panduri Șos. Panduri nr. 90, sector 5, București. Telefon: 031-425.34.45. Complex Leu Bd.Iuliu Maniu, nr. 1-3, Corp A, et.5, sector 6, Bucureșt Rezultate inițiale - Admitere 2019. Arhivă - Licență 2019. Mențiuni: Fiecare candidat va figura pe lista fiecărei secții la care s-a înscris, cu statut independent (un candidat poate figura admis la buget la mai multe secții, chiar dacă poate confirma locul la una singură). Informații privind contestațiile pot fi consultate aici Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice oferă și programe postuniversitare, primul dintre acestea fiind programul Drept fiscal al afacerilor. Mai multe detalii. Nicușor Halici. Nicușor Halici este deputat în Parlamentul României, aflat la al doilea mandat. De formare jurist, a absolvit cursurile Facultății. Admitere master septembrie 2021. 28 Jul 2021. Stiri Confirmări la taxă septembrie 2021. 28 Jul 2021. Stiri Rezultate finale licență.

Conferința Istorie și istorici la Universitatea din București. Dimensiuni instituționale- proiecte intelectuale ediția a II-a, 20 mai 2020. The international scientific conference The Bolshevik danger in Central Europe in 1919 Splaiul Independentei nr. 204, Sector 6, Bucuresti Cod postal 060024. Telefoane: +40 21 318 15 56, +40 21 318 29 74. Fax: +40 21 318 52 89 E-mail: office@filosofie.unibuc.r CALENDARUL ADMITERII INSCRIERI: 10 - 18 IULIE 2017 (ÎNTRE ORELE 9,00 - 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 - 12,00) Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 18 iulie 2017 Concurs de admitere (interviu): 19 iulie 2017 Afișarea rezultatelor: 20 iulie 2017 (orele 16,00 Rezultate admitere PIPP-ID 2019. Admitere ONLINE. 23 iulie 2019. 25 iulie 2019 Taxe 2021-2022: Taxa anuală de școlarizare (pentru studenții români sau cetățeni UE cu taxă): ciclul de licenţă - 3500 RON / Pentru anul 3 (promoția 2019-2022), taxa anuală rămâne 3200 RON. ciclul masteral - 3600 RON. doctorat - 7000 RON / Pentru anul 3 (promoția 2019-2022), taxa anuală rămâne 6500 RON. Taxa este.

Admitere master - UniBu

candidaţii NOU admişi pe locurile de la BUGET în urma reclasificării au obligaţia să confirme personal locul obținut, la sediul facultății. În acest sens trebuie să aducă DOCUMENTELE solicitate la dosarul de înscriere ÎN ORIGINAL, dacă nu au făcut-o la momentul înscrierii la concursul de admitere. De asemenea, ei vor trebui să depună o cerere de confirmare a locului obținut SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018 ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR are loc în perioada 03 - 19 septembrie 201 Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2019 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare în perioada. 24 - 26 iulie 2019. 29 - 31 iulie 2019. 26 - 29 august 2019. Pentru locurile la Rezultate admitere licenta - Iulie 2017 IMPORTANT: Candidatii admisi la buget si taxa trebuie sa confirme obligatoriu locul in zilele 21, 22, 24, 25 și 26 iulie 2017 (de luni pana vineri între orele 9,00 - 14,00 iar sambata orele 9,00 - 12,00) Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea SEPTEMBRIE 2019 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare în zilele următoare: 20, 23 și 24 septembrie 2019 până la ora 14:00. Pentru locurile la. BUGET

FLLS-UB | Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Universitatea din București. Modificare program secretariat. Începând cu 1 martie 2021, secretariatul Facultății de Limbi și Literaturi Străine va funcționa după acest program: LUNI, MARȚI ȘI MIERCURI - 9:00-12:30. JOI - 12:00-15:30. VINERI - 11:00-12:00. Mai multe. Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea septembrie 2017 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare în perioada 16-18 septembrie 2017, după următorul program: sâmbătă - duminică: 9,00 -12,00. luni - 9,00 - 14,00 Rezultate admitere universitatea bucuresti. Rezultate admitere Drept Bucuresti 2011. Absolventii de liceu care si-au depus dosarele la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti pot afla daca se regasesc pe lista viitorilor studenti. Rezultatele au fost afisate pe site-ul facultatii. Universitatile se confrunta, in aceasta vara..

Informații privind anul universitar 2020-2021. În atenția comunității academice a Facultății de Psihologie și Științele Educației. Impactul pandemiei COVID-19, informațiile privind evoluția acesteia și prevederile ultimelor acte normative impun adaptări ale cadrului desfășurării activității didactice. Acestea reflectă. Precizări (din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială adoptată de Universitatea din Bucureşti). Modificările aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti pentru structura examenului de finalizare sunt.

Anunt importat: Rezultate admitere iulie 2018. 18 Jul 2018. In urma confirmarilor si retragerilor, mediile la locurile cu taxa au coborat astfel: Sociologie zi taxa - 6.00. Asistenta Sociala zi taxa - 6.00. Resurse Umane zi taxa - 7.00. In vederea confirmarii, candidații admiși pe locurile cu taxa pot achita suma de 500 lei (taxa confirmare. Rezultate admitere sesiunea iulie 2012. de lavi | iul. 23, 2012 | Anunturi. Admisi buget filosofie (PDF). Liste admisi buget, taxa, in asteptare (PDF). 1. ANUNŢANUN Rezultate. Facultatea Design de produs și mediu. Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor. Facultatea de Design de mobilier și Inginerie a lemnului. Facultatea de Inginerie mecanică. Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial. Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Admitere 2017 - drept

Facultatea de Constructii Str Rezultate examen facultatea de drept cluj. C-tin Daicoviciu nr. 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania Decanat - Sala 470 Telefon: 0264 401250, tel/fax: 0264 594967 Anunturi. 24. 06. 2020 Informatii privind sustinerea examenului la Rezistenta materialelor II - sesiunea de consultatii si restante ( 6-12 Rezultate examen facultatea de drept cluj Admitere la specializarea JURNALISM. Examenul de admitere, cu durata de 3 ore, constă într-o probă scrisă cu trei subiecte: - limba română. - narațiune. - argumentare. 1) Limba română Universitatea din București, Bucharest, Romania. 97,066 likes · 2,395 talking about this · 74,178 were here. Pagina oficială a Universității din București Rezultate finale admitere licenta -Iulie 2018: (taxa confirmare loc) la Casieria Universitații din Bucuresti (Facultatea de Drept - langa Opera Româna) sau la BCR, filiala sector 5, în contul RO47RNCB0076010452620044..

Video: Studii Universitare de Master - UniBu

Admitere online Admitere UniBu

Tags: inscrieri universitatea din bucuresti inscriere facultate 2021 facultati bucuresti facultati unibuc concurenta facultatea de drept bucuresti admitere facultate 2021 Sesiunea de vara a admiterii la studii universitare de licenta si master a confirmat interesul de care se bucura facultatile Universitatii din Bucuresti in randul tinerilor. Anunturi de meditatii la limba engleza, in Bucuresti, sectorul 3, la domiciliul elevului, pentru generala, clasele I - IV, oferite de profesori, cu poze

Admitere Master 2021 FLLS-UB - UniBu

Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucuresti - informatii despre admitere, licenta, master, doctorat, catedre, activitati de cercetare EXAMEN DE ADMITERE - MASTER - 20 IULIE 2021, ORA 9:00 Pagina principal Rezultate proba scrisă Master Afaceri Publice Internaționale în limba engleză ( 22.07.2021 ) / WRITTEN TEST (COMPREHENSION & CRITICAL THINKING SKILLS) RESULTS (22.07.2021) Barem de corectare probă scrisă (22.07.2021) / ANSWER KEY & EVALUATION STANDARDS FOR THE WRITTEN TEST (22.07.2021

ADMITERE MASTER - SESIUNEA IULIE 2021- ETAPA DE CONFIRMARE; Admitere în ciclul de licență - 2021 - Finalizare înscrieri, joi, 22 iulie 2021, ora 14:00 ; ANUNT _ Rezultate admitere studii universitare de master - Sesiunea IULIE 2021 ; EXAMEN DE ADMITERE - MASTER - 20 IULIE 2021, ORA 9:0 Admitere masterat Modă, Publicitate, Consum Masteratul va avea o unică sesiune de înscrieri, în luna septembrie. Înscrierile vor avea loc între 1 și 12 septembrie.Ulterior datei de 12 septembrie, se va stabili o dată... Postat la 27 iul. 2021, 12:51 de către Webdev FJSC ; Rezultate admitere master - etnici români - iulie 2021 IMPORTANT!Pentru etnicii români a fost alocat un (1) loc. Admitere Master FAA - Septembrie 2021 Ultimele stiri Rezultate Admitere Licenţă - 30 Iulie 2021 - Marketing, Administrarea Afacerilor, Administraţie Publică, Business Administration și Cibernetică Economică..

Rezultate admitere licenta iulie 2019 - UniBu

Tematica admitere master PROGRAM WORKSHOP DEZVOLTARE TERITORIALA INTELIGENTA SI INFORMATIZAREA MEDIULUI DE INSERTIE, 30 octombrie 2015, Sala POSDRU (subsol Facultatea de Chimie Rezultate reclasificare admitere Master- 30.07.2021. Rezultate reclasificare admitere - licență 29 iulie 2021. mai drept, mai răbdător și care îmi oferă mereu prilejul să reflectez asupra a ceea ce este omul. De fiecare dată, invariabil, ajung la concluzia lui Sophokles: Nenumărate sunt minunile pe lume, dar dintre toate cea. Rezultate reclasificare admitere Master- 30.07.2021. Rezultate reclasificare admitere - licență 29 iulie 2021 Programul oferă studii complexe, teoretice, metodologice şi practice - istorie, drept, ştiinţe politice, geopolitică, economie, filozofie politică, diplomaţie - cu scopul de a pregăti absolvenţi calificaţi într-un. Master de Neurobiologie. Details. Hits: 3690. ENGLISH VERSION. Director program: Prof. dr. Dan Florin Mihailescu ( dan.mihailescu@bio.unibuc.ro) Director onorific program: Prof. dr. Maria - Luiza Flonta ( flonta@biologie.kappa.ro) Masteratul de Neurobiologie este un masterat interdisciplinar in domeniul neurostiintelor Admitere Master Septembrie 2015. Toți candidații sunt rugați să se prezinte la facultate la ora 9.30. REZULTATE ADMITERE. Master relaţii internaţionale. se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: Facultatea de Ştiinţe Politice - Taxe şcolare).

Alegeri pentru ocuparea funcţiei de director al Şcolii Doctorale de Știinţă Politică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice Depunerea candidaturilor: 23-27 noiembrie 2020.. Candidaturile se vor transmite electronic pe adresa secretariatului Şcolii Doctorale, în atenţia doamnei Gabriela Ifrim (gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro), însoţite de un CV şi de o scrisoare de motivaţie rezultate pentru examenul de admitere master septembrie 2017 b) candidați respinȘi nr. crt. nume si prenume nota 1. rotaru l.c. mădălina engleză-germană 4,50 7 a mai efectuat un master la buget, facultatea de drept, craiov Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti Faculty of Political Science at the University of Bucharest Faculte de Sciences Politiques de l'Universite de Bucarest Official website of the Faculty of Political Science, University of Bucharest, ROMANI