Home

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii; Tag: Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii Cele 10 principii generale privind raportare financiara care trebuie respectate ! 2017/07/20 2017/07/20. Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT • Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat. • Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de închidere al exercitiului financiar precedent

Principii contabile generale - Contabilitate fiscalitate

• Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: Componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat. • Principiul intangibilitatii : Bilantul de deschidere al exercitiului financiar 2011 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar 2010 A) Principiul permanentei metodelor. B) Principiul continuitatii activitatii. C) Principiul prudentei. D) Principiul independentei exercitiului. E) Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii. F) Principiul intangibilitatii. G) Principiul necompensarii. H) Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii - Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat. - Principiul intangibilitatii - Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent

principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii, principiul intangibilitatii si principiul necompensarii. Se observa ca O.M.E.F. nr. 1.969/2007 nu mentioneaza ca principii explicite: principiul prevalentei economicului asupra juridicului si ; principiul pragului de semnificatie Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: (OMF 94/2001): -In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv 5.Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv. Cu alte cuvinte, componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate neaparat separat de catre un contabil Bucuresti. 6.Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere 5.PRINCIPIUL EVALUARII SEPARATE A ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE DATORII; 9.PRINCIPIUL PRAGULUI DE SEMNIFICATIE; datoriilor in bilant se face in functie de durata de decontare in datorii cu termen de plata de pana la un an si datorii cu termen de plata de peste un an

Principiul intangibilitatii: Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii: Componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii 6 Principiul intangibilitatii 7 Principiul necompensarii 7 Principiul prevalentei economicului asupra juridicului 7 Principiul pragului de semnificatie 8 Bibliografie 9 . Extras din document

Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat principiul evaluarii separate a elementelor de activ si datorii potrivit caruia componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat; principiul necompensarii conform caruia este interzisa compensarea intre elementele de activ si datorii, precum si compensarea plusurilor si minusurilor de inventar. In prevederile normelor. - Principiul evaluarii separate a activelor si datoriilor Componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat. - Principiul intangibilitatii Balanta de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu balanta de inchidere a anului precedent. - Principiul necompensarii Orice compensare intre elementele de activ si. elementelor conexe de active, datorii sau capitaluri proprii in perioada modificarii. Prezentele politici contabile sunt stabilite in baza Ordinului ministrului economiei si finantelor nr.1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara sco We would like to show you a description here but the site won't allow us

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale; 6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere; 7 • Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: Componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat. • Principiul intangibilitatii : Bilantul de deschidere al exercitiului financiar 2010 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar 2009 In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ, de capitaluri proprii si de datorii; ANS: D 19. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului a. d. Intreprinderea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv In vederea stabilirii valorii corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecaror componente ale elementelor de active si de datorii. Principiul necompensarii Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce.

Principiul pragului de semnificatie Situatiile financiare sa cuprinda numai acele elemente ce au o valoare semnificativa 17 Notiunea de bilant contabil - procedeu al dublei reprezentari a. Principiul evaluarii separate a elementelor de active si pasiv In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separate valoarea fiecariu element individual de active sau de pasiv. Principiul intangibilitatii Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere a exercitiului.

v Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii v Principiul pragului de semnificatie (in situatiile financiare orice element care prezinta o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct , iar cele cu valori nesemnificative sunt prezentate prin insumarea intr-o pozitie globala Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv : Componentele elementelor de active şi de datorii sunt evaluate separat. Principiul necompensarii : Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta datorii/capitaluri proprii, respectiv veniturile cu cheltuielile 5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii - se determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau pasiv. 6. Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere - existenta unei concordante depline intre bilantul de deschidere si cel de inchidere. 7 2.6.Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii: Pagina 3 din 10 In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, s-a determinat separa e. Principiul necompensarii. Compensarile intre elementele de activ si datorii, respectiv intre venituri si cheltuieli sunt interzise. f. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si datorii - acest principiu ne obliga la analiza distincta a componentelor elementelor de activ si pasiv cand se efectueaza evaluari. g

Contabilitate - procedur

- Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii - Principiul pragului de semnificatie (in situatiile financiare orice element care prezinta o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct , iar cele cu valori nesemnificative sunt prezentate prin insumarea intr-o pozitie globala Principiul independentei exercitiului 2.5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii 2.6. Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere 2.7. Principiul necompensarii 2.8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului 2.9. Principiul pragului de semnificatie Capitolul 3 Principiul evaluãrii separate a elementelor de activ si de pasiv; Principiul necompensärii. Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant din contul de profit pierdere tinând seama de fondul economic ai tranzactiei sau al angajamentului in cauzä; Principiul evaluãrii la cost de achizitie sau cost de productie; Principiul pragului de. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separate valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv. Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiulu

Capitolul 2 Ordinul 1917/2005 NetCont

 1. 3.5 principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii 3.6 principiul intangibilitatii bilantului de deschidere 3.7 principiul necompensarii 3.8 principiul prevalentei economicului asupra juridicului 3.9 principiul pragului de semnificatie 4 principiile recunoscute implicit in contabilitatea romaneasc
 2. at separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv. Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valoril
 3. -Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii - Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat. -Principiul intangibilitatii - Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent
 4. 8.1.5 Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii - Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separate; 8.1.6 Principiul intangibilitatii - Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent. 8.1.7 Principiul.
 5. 4 a) Principiul prudentei - potrivit acestuia, nu sunt admise supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor, ţinând cont de deprecierile, riscurile şi pierderile posibile generate de desfăşurarea activităţii unităţii

Particularitati privind organizarea contabilitatii fundatiilo

5. -Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii 6. -Principiul intangibilitatii 7. -Principiul necompensarii 8. -Principiul comparabilitatii informatiilor 9. -Principiul materialitatii (pragului de semnificatie) 10. -Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realitatii asupra aparentei independentei exercitiului,principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv,principiul intangibilitatii bilantului la deschiderea unui execrcitiu financiar,principiul necompensarii,principiul prevalentei economicului asupra juridicului ,principiul pragului de semnificatie 7.Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii: in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de pasiv. 8.Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespund

Cont de profit si pierdere F20 Date informative F30, acestea fiind insotite de Notele explicative la situatiile financiare anuale. -datorii fata de bugetul de stat ( cont 436+441+444+4423+4428+446+4481 ) 11 13.116 13.116 - principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - principiul necompensari 5. Principiul independentei exercitiului: Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor. 6. Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii: componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat. 7 Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv. Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiulu - principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv; - principiul prevalentei economicului asupra juridicului. SISTEM EUROTEH S.R.L. urmareste mentinerea capitalului financiar prin determinarea valorii curente a capitalurilor proprii la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar

Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli. 46. - Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat. 47 - principiul independentei exercitiului: au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea; - principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: in acest sens s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de pasiv. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv -aceasta presupune ca, in vedere bilant, se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de pasiv. I.II

Principii Generale in Contabilitatea Financiara si

Inventarierea Elementelor de Activ si Pasiv - Cuprins - Cap. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA. 1.1. Definitia inventarierii 31.2. Clasificarea si functiile inventarierii4. 1.3. Metode de inventariere15. Cap. II.ORGANIZAREA INVENTARIERII. 2.1. Responsabilitati privind organizarea si desfasurarea lucrarilor de inventariere 1 Principiile contabilitatii: • principiul continuitatii activitatii • principiul permanentei metodelor • principiul prudentei • principiul independentei exercitiului • principiul evaluarii separate a elementelor de active si de capitaluri • principiul intangibilitatii • principiul necompensarii • principiul prevalentei.

4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor; 5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv . 6 Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separate valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv. Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului curent corespund

principiul pragului de semnificatie - Contabilitate

 1. principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv ; principiul necompensarii si a celorlalte principii contabile prevazute de legislatia in vigoare. In activitatea institutiei s-a tinut cont de aceste principii enumerate mai sus si nu sau constatat abateri de la aceste principii. La data de 31.03.2016 , totalul veniturilor.
 2. Principii şi convenţii contabile conform O.M.F.P 3055/2009 Principiul prevalentei economicului asupra juridicului Prezentarea valorilor din cadrul elementelor de bilant si contul de profit si.
 3. principiul intangibilitälii bilanlului de deschidere principiul necompensårii principiul evaluårii separate a elementelor de activ Sau de pasiv principiul prevalentei economicului a-supra juridicului principiul pragului de semnificatie. 7. Se face mentiunea operaliile economico—financiare privind exercitiul financiar a
 4. recunoaşterea constatarea veniturilor conform căruia un venit sau un profit from PM 108 at ICON College of Education, Jaranwal
 5. at separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv. Principiul necompensarii Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor c
 6. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii. Componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat. Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere an 2016 corespunde cu bilantul de inchidere an 2015. Principiul prevalentei economicului asupra juridiculu

Cele mai importante principii ale contabilitatii, pe

principiul evalurii separate a elementelor de activ si de datorii; elementele de activ, datorii si capital propriu la sfarsitul perioadei de raportare, precum si in alte situatii prevazute de lege. ACTIVE al municipiului precum si evaluarii, reevaluarii acestora conform prevederilor legale.. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv. Principiul intangibilitatii exercitiului -Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor; 5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale; 6

5)Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv Conform acestui principiu componentele elementelor de activ sau de pasiv trebuiesc evaluate separat. 6)Principiul intangibilitatii bilantului de deschider Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv In vederea stabilirii valorii corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecaror componente ale elementelor de active si de datorii f) Principiul evaluarii separate a elementelor de activ ~j de datorii. g) Principiul necompensarii h) principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie i) Principiul pragului de semnificatie 1. Situatia economico - financiara Activitatea societatii UZUC SA Ploiesti consta in proiectarea, producerea si comercializarea la intern si.

Cele 10 principii generale privind raportare financiara

 1. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si datorii - acest principiu ne obliga la analiza distincta a componentelor elementelor de activ si pasiv cand se efectueaza evaluari. g. Principiul evaluarii la costul de achizitie sau costul de productie. inregistrarea in evidenta contabila a elementelor patrimoniale se efectueaza de.
 2. toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor; 5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale
 3. 8.1.5. Principiul evaluãrii separate a elementelor de activ de datorii Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat. 8.1.6. Principiul intangibilitatii - Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespundä cu bilantul de închidere al exercitiului financiar precedent. 8.1.7

Referat Principii Contabile General Acceptate in Romania

principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv. principiul intangibilitatii exercitiului. principiul necompensarii. principiul pragului de semnificatie. principiul prelevantei economicului asupra juridicului. Prezentam in continuare principalele elemente din bilantul societatii SC COM SRL Ocna Mures pentru anii 2003, 2004. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv ; Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere; Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii, respectiv componentele elementelor de active si de datorii vor fi evaluate separat; 6. principiul intangibilitatii, Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar va corespunde cu bilantul de inchidere ai exercitiului financiar precedent; 7. principiul necompensarii

inregistrarea cronologica si sistematica a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale unitatii. b. inregistrarea rezultatelor inventarierii elementelor de activ si de pasiv. c. stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice, la unitatile care aplica forma de inregistrare pe jurnal Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv; Principiul intangibilitatii; Principiul necompensarii; Principiul prevalentei economicului asupra juridicului; Principiul pragului de semnificatie. Inregistrarile contabile care stau la baza intocmirii situatiilor financiare sunt exprimate in moneda nationala (LEI) si au la baza. principiul contabilitatii pe baza de angajamente- efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand acestea se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul este incasat sau platit; principiul evalurii separate a elementelor de activ si de datorii -principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii-presupune ca fiecare pozitie din bilant este evaluata separat,pt a stabilii valoarea individuala a fiecarui element de activ si de pasi

Principiile contabile prevazute de reglementarile contabile romanesti armonizate cu normele europene 2.1 Principiul prudentei 2.2 Principiul continuitatii activitatii 2.3 Principiul permanentei metodelor 2.4 Principiul independentei exercitiului 2.5 Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii 2.6 Principiul. Raport de analiza pe baza de bilant la 30.09.2015 La executia bugetului local o sarcina prioritara o constituie urmarirea si incasarea la timp a veniturilor prevazute in buget si identificarea de noi posibilitati de crestere a venitu.rilor precum si micsorarea cheltuielilor , incadrarea acestora in limita creditelor bugetare deschise ,a fost numit in functia de administrator al societatii domnul Neculai Popa cu o duratå de 4 ani , respectiv perioada de 01.04.2019—01.04. 2023 In considerarea realizårii obiectivelor strategice stabilite privind activitatea operationali , optimizarea performantelor si dezvoltarea durabilä a societåtii , respectan

Diagnosticul Economico-financia

Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv; 77. PrincipiulPrincipiul necompensăriinecompensării. Principiul prevalenţei economicului asupra; juridicului. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Principiul pragului de semnificaţie. PRINCIPIUL PERMANENŢEI METODELOR 4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor; 5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si De la 1 ianuarie 2015 a intrat in vigoare OMFP nr. 1802/2014, care aproba reglementarile contabile conforme cu Directiva nr. 34/2013 privind contabilitatea- act de referinta in conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare anuale. Prin urmare situatiile financiare din acest an vor fi intocmite conform noilor reglementari Principiul necompensarii — nu au fost compensate valorl ale elementelor de natura activelor cu cele de natura datoriilor Principiul evaluarii separate a elementelor de activ de datorii — elementele de natura activelor si elementele de natura datoriilor au fost evaluate separat

Inventarierea Patrimoniului, Corectarea Erorilor Contabil

 1. at separat valoarea fiecarui element individual de active sau de datorie/capitaluri proprii
 2. Principiul contabilitatii pe baza de angajamente — au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data încasarii sau de efectuarea platii; Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii — elementele de activ si de datorii au fost evaluate separat
 3. pandemiei, a fost incasat de la bugetul de stat, in suma totalade 500.833 lei. -Cheltuielile privid prestatiile externe au scazut fata de anul 2019 cu suma de 602.086 lei, tot datorita suspendarii partiale a activitatii punctelor de lucru ale societatii, atat pe perioada starii de urgenta generata de pandemia de COVID 19, cat si ulterior
 4. at separat valoarea fiecarui element individual de activ si de pasiv. 6. Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de
 5. lege5.r

Teori

 1. Referat: Principii Contabile General Acceptate in Romania
 2. (DOC) cap.1. Arie de definiţie şi aplicabilitate a ..
 3. Draft Politici Contabile 2012 - [PDF Document
 4. Proiect Principiile Contabile < Contabilitate (#2822
 5. Raportul Administratorului La Data De 31
 6. 1_Exam_ContaSemII.pdf - CONTABILITATE Sem II Prof.univ.dr ..