Home

Clasificarea lichidelor petroliere

, Parcuri de rezervoare destinate depozitării produselor petroliere . lichide sunt prezentate aspecte referitoare la caracterizarea și condițiile de depozitare a produselor petroliere lichide în rezervoare, precum și echipamentul și activitățile specifice exploatării rezervoarelor în condiții de siguranță. În . capitolul I 1. EXPLOATAREA TANCURILOR PETROLIERE 1.1 SCURT ISTORIC ; CONSTRUCTIA NAVELOR PETROLIERE Iunie 1859 - prima platforma de extractie (in Pennsylvania) 1861 - primul transport full cargo titei traversand Atlanticul cu nava Elizabeth Watts 1869 - 1872 nava Charles de 800 tdw a executat transportul de petrol intre America si Europa in aproximativ 60 recipiente rectangulare din otel. V definirea si clasificarea fluidelor de prelucrare prin aschiere 1. DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA FLUIDELOR DE PRELUCRARE PRIN AŞCHIERE Dr. ing. Adrian PĂLUŞAN În industrie prelucrarea metalelor a progresat de la utilizarea unei singure operaţii,conduceri cu bandă, maşini acţionate manual la maşini automate sau semiautomate cucomandă numerică care produc una sau mai multe componente. / Clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe Conducte, bransamente si instalatii tehnologice pentru distributia | 12-18 | | |gazelor, produselor petroliere si a lichidelor industriale, apa | | | |sarata, din exteriorul si interiorul constructiilor..

Vascozitatea lichidelor variaz& Citeste mai mult « 1009 cuvinte, 3 pag. » Clasificarea petrolului brut CLASIFICAREA PETROLULUI BRUT Cunoasterea proprietatilor petrolului brut, ne ajuta la determinarea parametrilor necesari stabilirii tehnologiei adecvate de transport sau a masurilor ce trebuie luate pentru a s Toate controalele tehnice, inspecțiile, controalele periodice și toate inspecțiile specifice necesare în ceea ce privește siguranța în muncă sunt efectuate de personalul cu experiență al companiei noastre. Puteți contacta TÜRCERT și obțineți cel mai rapid și cel mai bun preț pentru solicitările dvs. de inspecție Conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere, gazelor şi a lichidelor industriale, inclusiv traversările şi instalaţiile tehnologice, în afară de: 20-30: 1.9.1.1. - conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere prevăzute cu protecţie catodică. 40-60: 1.9.2. Conducte de termoficare. 1.9.2.1

Fiole gradate pentru determinarea cantitii de impuriti (ce se separ prin centrifugare) din produsele petroliere. 7. Fiolele utilizate n industria petrolier*Fiole colectoare de ap, pentru msurarea cantitii de ap din produsele petroliere. * b. Msuri metalice de capacitate pentru msurarea lichidelor alimentare, alcoolului i produselor petroliere. Clasificarea materialelor şi substanţelor depozitate (după clasa de periculozitate) 4. Clasificarea lichidelor combustibile si a depozitelor 5. Grade de rezistenţă la foc 6. Art. 2.9. Recipientele ( buteliile ) cu gaze petroliere lichefiate sau comprimate utilizate pentru necesităţi funcţionale, se amplasează, păstrează şi. CATALOGUL PRIVIND CLASIFICAREA ŞI DURATELE NORMALE DE FUNCŢIONARE A MIJLOACELOR FIXE │1.9.1.1. │ - conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere │ 40-60 │ produselor petroliere şi a lichidelor industriale, apă │ │. h) conductelor tehnologice pentru colectarea si depozitarea lichidelor evacuate din conducte; i) conductelor submarine; j) conductelor construite din alte materiale decât tevi din otel. 1.6 Prevederile prezentelor norme tehnice se aplica la lucrarile de realizare, reabilitare, modernizare, retehnologizare si reparare conducte

(DOC) EXPLOATAREA TANCURILOR PETROLIERE Vali Tsunami

Domeniile care beneficiază în special de serviciile scafandrilor profesioniști sunt : Lucrări offshore: Principalele activități ale scafandrilor profesioniști offshore sunt lucrările subacvatice la exploatările petroliere offshore (platformele marine de foraj și de producție), conductele submarine etc.; Lucrări în ape interioare: Scafandrii profesioniști sunt folosiți pentru. gazoase cât şi a lichidelor şi materialelor solide; concasarea, m ărun ţirea, sedimentarea, filtrarea, amestecarea, înc ălzirea şi r ăcirea, fermentarea, concentrarea, condensarea, cristalizarea, uscarea, distilarea şi rectificarea, extrac ţia. Mărimile care caracterizeaz ă performan ţa unui proces tehnologic sunt

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe - punctul III Alte precizari din Anexa la HG nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial nr.46 din 13.01.2005 cu modificarile si completarile ulterioare (ultima modificare adusa prin HG nr.1496/2008) Evaluare constructii speciale. Firma de evaluare Haintz Consulting efectueaza lucrări de expertiză şi evaluare pentru toate tipurile de construcţii speciale cuprinse în catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe din 30.11.2004

confonnitate cu grupa l Constructii din Clasificarea i duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobate prin HG nr.964 din 23 decembrie 1998, defalcate, pe subgrupe, clase i subclase, iar pentru unele i in familii . l. 7. -Acolo unde era cazul Clasificarea s-a diferentiat pe medii d View 1.PropTit.doc from MBA 605.4 at Azerbaijan State Oil and Industrial University. SUPORT DE CURS - TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA LICHIDELOR PRIN CONDUCTE Masterat în specializarea Tehnologi

SUPORT DE CURS - TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA LICHIDELOR PRIN CONDUCTE Masterat în specializarea Tehnologia transportului, depozitării şi distribuţiei hidrocarburilor 90 140 250---13,5 24,0 41,0 24 41-1.3. Proprietãţile apelor 1. Ape nemineralizate Se admite, într-o primă aproximaţie, că apa pură este formată din molecule de oxid de hidrogen (H 2 O). ). Dar apa este o substanţă. Punctul de inflamabilitate este temperature cea mai joasa la care un fluid va genera suficuienti vapori sa se aprinda pentru prima data, atunci cand sunt expusi la o sursa de aprindere. Valoarea punctului de inflamabilitate serveste ca un criteriu important referitor la inflamabilitatea lichidelor combustibile, deaceea clasificarea de pericole.

Respectând aceste recomandări Dvs. şi automobilul dvs. veţi fi asiguraţi de problemele legate de pornirea motorului în perioada de iarnă, precum şi de urmările negative pentru motor (cum ar fi uzura sporită şi griparea în timpul şi imediat după pornire, când motorul funcţionează în regim de deficit de ulei), care apar ca urmare a folosirii uleiurilor cu clasa de. Odată cu realizarea primei sonde petroliere a apărut şi nevoia de stocare a ţiţeiului extras. Pe măsură ce nevoia de hidrocarburi a crescut, capacitatea de a depozita produsele petroliere în condiții de siguranță a devenit un factor de creștere important pentru industria petrolieră și a automobilelor Poluarea aerului se realizeaza in mare parte prin eliminarea hidrocarburilor obtinute din combustibili care nu s-au ars. 3 f Prin poluarea apei intelegem modificarea de orice tip a compozitiei sau starii apelor, datorata activitatii nocive umane. Amestecurile lichide cele mai cunoscute de hidrocarburi sunt petrolul brut si titeiul Clasificarea generală a lichidelor de răcire se realizează în funcție de mai mulți parametri de bază: În funcție de originea componentelor. Răcitorul de ulei este produs pe bază de uleiuri petroliere, grăsimi animale sau uleiuri vegetale. Prin aspect. Emulsol este un produs finit cu o durată mare de depozitare sau un lichid de.

Clasificarea combustibililor în funcţie de proveniență numesc gaze umede sau bogate. În zonele petroliere există şi gaze compuse aproape exclusiv din metan, foarte asemănătoare gazelor naturale, gaze numite sărace sau uscate şi provin din straturi constituente. În timp ce în cazul lichidelor viscozitatea scade cu creşterea. Clasificarea efectelor asupra sănătăŃii - În funcŃie de locul în care se manifestă efectul : - efect local: se manifestă la locul contactului cu agentul chimic; - efect sistemic:se manifestă în alte zone ale organismului, la distanŃă faŃă de punctul de contac 2.3. Clasificarea navelor petroliere 9 2.4. Caracteristici generale ale navelor petroliere 10 2.4.1. Tancurile petroliere (motonavele) 10 2.4.2. Şlepuri ‐ tancuri petroliere 11 2.5. Sistemul de încărcare şi descărcare a tancurilor petroliere 13 2.6. Instalațiile tancurilor petroliere 14 2.7 lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare 1.9.1. Conducte* magistrale pentru transportul produselor petroliere, gazelor şi a lichidelor industriale, inclusiv traversările şi instalaţiile tehnologice, în afară de: 20 - 30 1.9.1.1

CLASIFICAREA ŞI DURATA DE FUNCŢIONARE UTILĂ A MIJLOACELOR FIXE ŞI A ACTIVELOR NEMATERIALE. Rezervoare metalice pentru depozitarea produselor petroliere. 15. 12. 000802007. Rezervoare din beton armat în industria chimică . 10. 12. maşini şi aparate pentru filtrarea sau epurarea lichidelor sau gazelor: - centrifuge, inclusiv. 7 PRELEGEREA 1 NOŢIUNI DESPRE ARDERI 1.1 Fenomenul arderii 1.1.1 Arderea Arderea/combustia (eng. combustion), fizico-chimic, este reacţia rapidă de oxidare a unei substanţe aflată în starea gazoasă. Arderea, tehnic (SR EN ISO 13943), este reacţia exotermă a unei substanţe (pe care o vom numi combustibil) cu un comburant (putând adăuga la definiţie, că este însoţită, în general catalog mijloace fixe durata amortizare active clasificare mijloace fixe. Consultati varianta actualizata a Catalogului mijloacelor fixe 2021 si duratele normale de functionare, aprobata prin H.G. nr. 2.139/2004 (Monitorul Oficial nr. 46/2005). Organizarea prin catalog mijloace fixe presupune clasificarea mijloacelor fixe utilizate in economie. recipiente sub presiune din instalatiile frigorifice, etc. Prin recipient metalic stabil sub presiune se inteleg recipientele sub presiune instalate pe fundatii sau alte reazeme fixe. De asemenea se asimileaza cu recipientele stabile si recipientele sub presiune fixate pe platforme deplasabile sau pe sisteme mobile proprii

V definirea si clasificarea fluidelor de prelucrare prin

  1. Construcţiile pentru care se va plăti impozit sunt cele menţionate în Grupa 1 a Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat produselor petroliere şi a lichidelor industriale, apă sărată, din exteriorul şi interiorul construcţiilor; - Alte construcţii pentru transportul şi.
  2. 2.8. Constructii speciale pentru transportul si distributia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat si pentru termoficare ----- 2.8.1. Conducte pentru transportul produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, inclusiv traversarile acestora 2
  3. area variaţiei temperaturii în lungul conductei prin calcul iterativ 28 4.1 Generalatăţi 2
  4. Clasificarea. si duratele normale. de functionare. a mijloacelor fixe. gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare 14. GRUPA 2. INSTALAŢII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE ŞI PLANTAŢII 14. produselor petroliere şi a lichidelor industriale, apă │ │.
  5. privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. I. Dispoziţii generale. 1. Catalogul cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie şi duratele normale de funcţionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar. 2
  6. area densităţii; - STAS 34- 67 - Produse petroliere. Deter
  7. HOTARARE 1265 22/11/1996 - Portal Legislativ. HOTĂRÂRE nr. 1.265 din 22 noiembrie 1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la explorarea de țiței și.

CATALOG din 30 noiembrie 2004 privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe . Conducte, branşamente şi instalaţii tehnologice pentru distribuţia gazelor, produselor petroliere şi a lichidelor industriale, apă sărată, din exteriorul şi interiorul construcţiilor transportului etc. a lichidelor prin conducte, şi de a limita astfel riscul datorat înc ă rc ă rilor electrostatice .[10], [11], [21], [28], [37] Ambulan ţă - autovehicul special din categoria autovehiculelor având cel puţi 3.3.2.2 Repausul relativ al lichidelor în mișcare de rotație Pentru studiul repausului relativ al lichidelor în mișcare de rotație se consideră cazul unui lichid de greutate specifică , conținut într-un rezervor cilindric de rază , precum în figura 3.8, în care nivelul lichidului din rezervor este pentru starea de repaus absolut Figura 1.1 Clasificarea multicriterială a maşinilor hidraulice 1.3. Ecuaţii energetice fundamentale ale maşinilor hidropneumatice Procesele energetice prin cele trei tipuri de agregate hidropneumatice sunt prezentate schematic în figurile 1.2, 1.3 şi 1.4. Notând cu H 1 şi H 2 sarcinile hidrodinamice ale fluidului la intrarea ş

Text actualizat la data de 06.09.2012. Actul include modificările din următoarele acte: - O.U.G. nr. 101/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 08/10/2007. - O.U.G. nr. 71/201 Conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere, gazelor şi a lichidelor industriale, inclusiv traversările şi instalaţiile tehnologice, în afară de: 20-30 1.9.1.1. - conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere prevăzute cu protecţie catodică. 40-60 1.9.2. Conducte de termoficare. 1.9.2.1 Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. 2008-12-18 - Modificat prin HG nr. 1496/2008 din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pen.. Clasificarea surselor de poluare a apei se face dup ă mai multe criterii: 1) Ac ţiunea poluan ţilor în timp ; dup ă acest criteriu distingem urm ătoarele surse: a) continue (ex. canalizarea unui ora ş, canaliz ările instala ţiilor industriale etc

La rafinăriile moderne și întreprinderile din profilul de combustibil se utilizează în mod activ rezervoare speciale pentru depozitarea produselor petroliere și petroliere. Aceste rezervoare asigură conservarea cantitativă și calitativă. După ce ați citit acest articol, veți afla despre soiurile existente ale acestor depozite Clasificarea şi codificarea mijloacelor fixe este efectuată în conformitate cu prevederile Clasificatorului fondurilor fixe ale economiei naţionale a Republicii Moldova, Standardelor Naţionale de Contabilitate, Normelor şi regulilor în construcţii, Clasificatorului mărfurilor (adoptat prin Legea pentru completarea Legii cu privire la.

Eșantionarea lichidelor: Eșantionarea solidelor: Eșantionarea deșeurilor verificări sau cercetări administrative suplimentare cu privire la circumstanțele deșeurilor pentru a confirma clasificarea lor drept deșeuri. În scopuri de protecție a mediului, este necesară o procedură de eșantionare mai detaliată. În acest caz, ar. Trebuie menționată clasificarea substanței sau a amestecului care rezultă din aplicarea normelor privind clasificarea prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. În cazul în care furnizorul a comunicat informații privind substanța în inventarul de clasificare și etichetare, în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. Clasificarea compuqilor organici 1.2. Compuqi halogenafi 1.3. la fabricarea lichidelor antigel, la fabricarea unor rSgini Este folositS ca dizolvant in cosmeticd, sintetice. d celor rl OH Este principala substanld odorantd din uleiul de ment6. [rtarea alchinelor din amestecul de reztltat din piroliza unor fracfii petroliere. Se supun. C. cadastrul apelor - activitatea privind inventarierea, clasificarea, evidența și sinteza datelor referitoare la rețeaua hidrografică, resursele de apă, lucrările de gospodărire a apelor, inclusiv documentațiile tehnice reprezentate pe planșe.; calibrare - restrângerea albiei variabilă a unui râu prin lucrări hidrotehnice.; calitatea apei - totalitatea însușirilor organoleptice.

Grupa 1 - Constructii - de Contabi

4.1.3.5.5.3.2. Clasificarea amestecurilor din punctul de vedere al toxicității lor acute pe baza acestei însumări a componentelor clasificate este rezumată în tabelul 4.1.1. Tabelul 4.1.1. Clasificarea unui amestec din punctul de vedere al toxicității sale acute, prin însumarea efectelor componentelor clasificat Clasificarea conform CRM 008- 3.2.6 Dozatoare medicale 3.2.7 Rezervoare metalice stationare pentru stocarea lichidelor: - produse petroliere ~i gaze lichefiate - produse alimentare - alte.

Documente Geologie - gaseste informatii despre studiul

- produse petroliere de la separator, cod. deșeu 13.05.06* a căror stocare temporară se va face în spații special amenjate și vor fi predate, în baza unor contracte încheiate, unor firme autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru astfel de activități. B. Obligații privind uleiurile uzat Vezi clasificarea Kompass. Capital social Indicatoare de nivel al lichidelor, cu diafragma; Indicatoare de nivel al lichidelor, cu electrod fix; ventile de trecere, cu cep, din metal, cu inchidere automata, pentru produse petroliere si lichide inflamabile; Supape, robinete și fitinguri, din metal, clasificate dupa domeniul de utilizare Domeniu de activitate: Elaborează standarde de prescripţii, metode de încercare, de determinare a pierderilor, a randamentului, a mărimilor electromagnetice şi clasificarea maşinilor rotative indiferent de tensiune, putere sau dimensiuni cu excepţia maşinilor destinate tracţiunii electrice şi navelor. Expert ASRO: Ing.Vladimir GHEORGHIU.

Standardele petroliere și tehnologiile aferent

Clasificarea ocupaţiilor din România - COR Institutul Național de Statistică - INS Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere) - COR din 11.07.2011. În vigoare de la 08 august 2011. Consolidarea din data de 12 ianuarie 2021 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 561 din 08. ACTUALIZARE (18 noi.): Noile prevederi referitoare la impozitul pe construcţiile speciale au fost publicate în Monitorul Oficial. Mai multe informaţii găsiţi în acest articol.. În Codul fiscal va fi introdus un nou impozit: cel pe construcţii. În cele ce urmează voi prezenta succint informaţii din proiectul de ordonanţă de urgenţă cu privire la persoanele şi construcţiile. Transvazarea acizilor si a lichidelor corosive se va face prin sifonare, pompare sau prin rasturnare cu ajutorul suportilor basculanti. Art. 150. Depozitarea acizilor si a altor substante corosive, toxice si caustice se va face in spatii special amenajate, compartimentate in doua incaperi separate pentru ambalaje pline si pentru ambalaje goale Raspuns oferit de. Portal Codul Fiscal. 23 Iun 2011. Tags: Hotararea 1050. HOTARARE nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 (*actualizata*) pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. (actualizata pana la data de 18 decembrie 2008*) EMITENT: GUVERNUL Clasificarea a fost elaborată în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate 16Contabilitatea activelor materiale pe termen lung şi 13 Contabilitatea activelor nemateriale şi ale Clasificării fondurilor fixe ale economiei naţionale a Republicii Moldova, adoptată prin Hotărîrea Departamentului de.

Video: Catalog mijloace fixe 2021 - accountantsgroup

masurarea volumului - [PPT Powerpoint

Capitolul 6. Clasificarea, sortarea şi verificarea calităţii deşeurilor 6.1. Reglementări privind clasificarea, sortarea şi verificarea calităţii materialelor refolosibile feroase 6.1.1 15. STAS 9954/1-74 Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie si datorate gazelor si lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare si montare. 16. STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale. 17. STAS 297/2-89 Indicatoare de securitate. Reprezentari. 18. STAS 11358-80 Masini si utilaje ORDINUL Nr. 1.832/2011 Nr. 856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere) a fost publicat in M. Of. 561/2011. IMPORTANT: Cele două clasificari - cea veche (Ordinul nr. 138/1.949/1995) si cea noua (ORDINUL Nr. 1.832/2011 Nr. 856/2011 ) - vor fi utilizate in paralel pana la data de 31 decembrie 2011 CPSA 2007 - - Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor. Cod CPSA actualizat permanent. Coduri CPSA 2. Mijloacele fixe cuprinse in catalog sunt clasificate in grupe, subgrupe, clase, subclase si familii. Noua clasificare a mijloacelor fixe tine seama de criteriile generale folosite in domeniu de catre tarile vest-europene si, ca atare, duratele normale de functionare (utilizare) s-au redus fata de duratele normate de functionare, aprobate prin Legea nr. 62/1968 *) si modificate prin Decretul.

Norme psi specifice unitatlor de invatamant 200

Pentru conducte de fluide inflamabile (gaze, ţiţei, produse petroliere) distanţa minimă de la cea mai apropiată fundaţie sau priză de pamânt a unui stâlp la conductă este de 5 m. Distanţa poate fi redusă în cazuri obligate până la 2 m, cu acordul beneficiarului conductei Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor. Posted on June 1, 2015 by legislatie.6te. 2320.1 Produse petroliere rafinate in stare. lichida. 2320.11 Benzine (pentru motoare cu ardere interna, 2710.11(.31 - .59) inclusiv cele pentru aviatie) 2320.12 Carburanti de tip benzina pentru motoare 2710.11.7. Prin mişcarea lichidelor în cisternă sau în tubulatura flexibilă de descărcare. la începutul descărcării produselor petroliere se recomandă ca: Arată clasificarea ADR (clasă, cifra şi literă de enumerare) a substanţei transportate

What is the difference between volatile and non - Quor

(3) Pentru titularii de acorduri petroliere, care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă mai mare de 100 m, cota provizionului constituit pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalaţiilor, a dependinţelor şi anexelor, precum şi pentru reabilitarea mediului este de 10%, aplicată. la suprafaţă (ex. poluare cu produse petroliere); în volum (apare la agenţi poluanţi miscibili sau în suspensie). Deoarece poluanţii solizi, lichizi sau gazoşi ajung în apele naturale direct, dar mai ales prin intermediul apelor uzate, sursele de poluare a apei sunt multiple [] Transportul lichidelor. Pompe pentru lichide. Transportul gazelor, compresoare. Pompe de vid. LUCRRI DE LABORATOR Separarea n-parafinelor din produse petroliere prin aductare cu uree.Analiza apei . Clasificarea contaminantilor prezeni n efluenii industriali 2.2 Ordin nr. 1447/2008 . din 24/11/2008. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 858 din 19/12/2008 . privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioar

HG 2139 30/11/2004 - Portal Legislati

Clasificarea subinstalaţiilor cu indicator de referinţă pentru energia termică în funcţie de gradul de expunere la riscul de relocare a emisiilor de carbon: Fracţionarea lichidelor din gaze naturale (NGL) achiziţionate Gaze petroliere lichefiat pentru distributia gazelor, produselor petroliere si a lichidelor industriale, apa sarata, din exteriorul si exteriorul constructiilor: 12 - 18: 1.9.4. Alte constructii pentru transportul si distributia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat si pentru termoficare, neregasite in cadrul subgrupei 1.9. 16 - 24: 1.10

Clasificarea compuqilor organici la fabricarea lichidelor antigel, la fabricarea unor rSgini Este folositS ca dizolvant. in. cosmeticd, 1,2,3-propantriol (glicerol) sintetice. d celor rl OH Este principala substanld odorantd din uleiul de ment6. Intr[ in compozilia unor. produse farmaceutice Clasificarea substanţelor şi obiectelor periculoase d. reziduurile pot crea o presiune periculoasă c. Reziduurile lichidelor devin foarte corosive d. Chiar şi deschise, acestea mai pot conţine vapori care vor forma amestecuri inflamabile sau explozive Substanţele din clasa 3 trebuie transportate: a. Numai cu autovehicule descoperite. Separator de produse petroliere. prin identificarea pericolelor si a cailor, clasificarea riscurilor posibile si implementarea unui plan de actiune in trei etape, in vederea prevenirii poluarii: - colectarea lichidelor recuperate din instalaţie la închiderea acesteia în butoaie şi recipienţi (2 1) Neîndeplinirea obligaţiei angajatorilor staţiilor de alimentare cu produse petroliere privind asigurarea accesului liber la grupul sanitar pentru personae se sancţionează cu amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice