Home

Curricula medicina de laborator 2022

Curriculum De Pregătire În Specialitatea Medicină De Laborato

  1. CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA MEDICINĂ DE LABORATOR. Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior. epidemiologie etc.). 2. DURATA STAGIILOR - 4 ANI ( 48 LUNI ) studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40 - 50 de ore de studiu individual
  2. Medicina de laborator - competenţe. Curriculum de pregătire în specialitatea MEDICINĂ DE LABORATOR, valabil din 2017 , limitează competențele medicilor specialiști în medicină de laborator. Curriculum prevede studiul diciplinelor Biochimie, Hematologie, Genetică, Biologie moleculară, Imunologie (dedicate bolilor netransmisibile) și.
  3. 2017 CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA CARDIOLOGIE Principii de diagnostic in medicina interna: a. diagnostic clinic b. diagnostic de laborator c. diagnostic imagistic 2. Septicemiile 3. Infecţii nozocomiale 4. Socul 5. Bronşita cronică si emfizemul pulmona
  4. 20.09.2017 PROGRAMUL DE STUDII 0912.1 MEDICINÃ CATEDRA DE FIZIOLOGIE A OMULUI BIOFIZICÃ APROBATÃ APROBATÄ la §edinta Comisiei de asigurare a calitätii la Consiliului Facultätii de Medicina Proces verbal nr.@ din Ldin Proces verbal Nr. Decanul Facultä!ii dr. st. Betiu Mircea n univ. Pre§edinte, dr. hab. Suman Serghei . med., conf. niv
  5. Dispecerat de coordonare urgenţe 1 lună. Medicina de familie (cabinet/dispensar) 2 săptămâni. Modul opţional, la alegerea rezidentului, în acord cu directorul programului de rezidenţiat şi responsabilul de rezidenţiat 2 luni. 24. Curriculum în Medicina de urgenţă 200
  6. Curricula de pregătire pentru medicii rezidenți, publicată. 05.07.2017 Comunicate. Vizualizari: 6798. de Redactia HEALTH.ro. Ministerul Sănătății informează medicii rezidenți din promoția noiembrie 2016, direcțiile de sănătate publică și pe toți cei interesați că au fost aprobate și publicate noile programe de pregătire.
  7. Medicină de laborator (curriculum valabil din 2017 ) 4 ani Medicină de urgenţă (curriculum valabil din 2013 ) 5 ani Medicină fizică şi de reabilitare (curriculum valabil din 2017 ) 4 ani Medicină internă (curriculum valabil din 2017 ) 5 ani Medicină legală (curriculum valabil din 2017 ) 4 ani Medicina muncii (curriculum valabil din.

Medicina de laborator - competenţe - Petitieonline

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASE/Cristiana Adresă(e) 126, 13 Septembrie, bloc P34, ap. 30, 050729, Bucuresti, Romania (Medicina de laborator) - Centrul de Diagnostic Victor Babes. ACTIVITATE CLINICA - Laborator acreditat RENAR; Medicina de laborator. Curriculum vitae Maria Alina Lupu 1997-2001 Medic rezident medicina de laborator 1990-1996 Diploma de licenta Facultatea de Medicina, Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara 2017-2018 Program de studii pentru obtinerea atestatului Managementul Serviciilor de Sanatate. Să cunoască metodele de laborator şi instrumentale de cercetare a pacienţilor cu leucemii acute şi cornice; Să demonstreze abilităţi de analiză şi sistematizare a cunoştinţelor la diferite forme de leucemii; Să formuleze concluzii. Conceptele fundamentale ale hemopatiilor maligne. Clasificarea hemopatiilor maligne. Leucemii acute medicina de laborator hematologie 01.01.2017-30.09.2017 chirurgie cardiovasculara; ecocardiografie; ti cardiologica dumitru andra radiologie imagistica medicala radiologie-imagistica medicala popa ioan catalin medicina sportiva 01.01.2017-30.06.2017; 01.07.2017-31.12.2017. Masterat Medicină de laborator/Laborator clinic Tipărire; Detalii Accesări: 16878 Masteratul profesional Laborator clinic a fost înființat în cadrul Facultății de medicină a UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, pornind de la necesitatea optimizării formării profesionale a specialiștilor din laboratoarele medicale. Acest program de studii își propune să pregătească.

Curricula de pregătire pentru medicii rezidenți, publicată

Medicina de laborator si Microbiologia Medicala se practica numai de catre medici specialisti/primari de specialitate De curand, la sediul sediul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti a avut loc o intalnire a conducerii organizatiei cu reprezentanti ai Comisiilor de Medicina de Laborator si de Microbiologie Medicala ai CMR, precum si ai Societatii Romane de Microbiologie Curriculum vitae Europass Disciplina de Biochimie Medicală (din anul universitar 2016/2017, Disciplina de Biochimie şi Chimia factorilor de mediu, departament DSFF), Str. Gh. Marinescu nr. 38, Tîrgu Mureş medicinii de laborator în cadrul unei competiţii lansate de Societatea Română de Medicină de Curriculum De Pregătire În Specialitatea Medicină De Laborator medicina de laborator 2 2 6 1 2 15 2 3 6 1 10 7 57 medicina de urgenta 1 7 32 11 0 14 2 10 5 0 16 9 107 specialitate: medicina de laborator cod0153 ag spitalul de boli cronice Și geriatrie c-tin bĂlĂceanu stolnici ȘtefĂneȘti laborator analize medicale bucureȘti 1. - NCP Sanatate FP7/Orizont 2020, Romania 2006-2017; - Medic Coordonator (Medicina de laborator) - Centrul de Diagnostic Victor Babes. ACTIVITATE DIDACTICA 1. Expert formator, Predare cursuri proteomica, Medicina Translationala, Metodologia Cercetarii Proiecte de formare profesionala POSDRU 2 Pagina 1 / 6 - Curriculum vitae al Pavel Liliana-Lacramioara Management cabinet medical Medicina de Famile Management laborator-analize paraclinice Permis de conducere B . Pagina 3 / 6 - Curriculum vitae al Revista de Chimie 2017, 68(5): 1073-1076. ISSN:.

Curricula pentru rezidentiat - UMF Timisoar

CD8.5.1CURRICULUM DISCIPLINĂ Redacția: 06 Data: 20.09.2017 Pag. 3/16 II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI Codul disciplinei S.01.O.007 Denumirea disciplinei Urgenţe Medicale Primare Responsabil (i) de disciplină dr.hab. în med., prof.univ., Gheorghe Ciobanu Anul I Semestrul/Semestrele I Numărul de ore total, inclusiv: 90 Curs 17 Lucrări practice/ de laborator 1 Dr. VOINEA Cristina Aura, medic primar Laborator, Curriculum Vitae,Centrul de Diagnostic si Tratament Dr. Victor Babe la nivel de laborator, departament de producţie, institut, departament de marketing/relatii internationale , tiltular de disciplina învăţământ catedra de biotehnologie specialitatea Medicina Veterinara-Facultatea de Biotehnologie . Competenţe şi aptitudini tehnice Experientă în logistică şi formare profesională de specialitate in octombrie 2017. - 2008 - 2013: Medic specialist Medicina de laborator, promovat examenul de primariat in octombrie 2013-2003 - 2009: Doctorand farmacologie, Universitatea de Medicina si Farmacie ``Victor Babes``, Facultatea de Medicina G enerala, Disciplina de Farmacologie, Timisoara, Romania

Video: Curriculele de pregătire în rezidențiat - eMedic

Comunicat curriculum de pregatire pentru rezidentii din

Curriculum vitae Europass Revista Romana de Medicina de Laborator 25 (1), 91-100 1 2017 Revista Romana de Medicina de Laborator 23 (3), 303-311 2015 Septic facet joint arthritis: from the periphery to the centre: 6.13 C Petra, S Rednic, R Boja, M Moale, M Lups LOCUL DE MUNCA / POZIŢIA DORITA Asistent de cercetare / Cercetător 10/2017 - Prezent Asistent de cercetare Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș - Centrul avansat de cercetări medicale și farmaceutice (CCAMF), Laboratorul de Cromatografie și Spectrome trie de Masă CROMS gestiunea laboratorulu activităţi de laborator - medicină veterinară Instituto de Higiene e Medicina Tropical Universidade Nova de Lisboa - Parasitismo gastrintestinal e seu controlo em asininos e híbridos estabulados 2008 University Of Copenhagen 2008, Editura AcademicPres, , 2017 Centrul National de Dezvoltare Profesionala in Domeniul Sanitar. Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar (CNDPDS) organizează, coordonează programe de specializare pentru asistenţi medicali generalişti, asistenţi medicali şi moaşe cu studii medii şi superioare din sistemul de sănătate public şi privat

CD 8.5.1 CURRICULUM DISCIPLINĂ Redacția: 06 Data: 20.09.2017 Pag. 2/17 PRELIMINARII Prezentarea generală a disciplinei: locul şi rolul disciplinei în formarea competenţelor specifice ale programului de formare profesională / specialităţii Disciplina Limbi moderne ocupă un loc semnificativ în planul de studii al Universităţii de Stat de Proces verbal Nr. 5 din 10.10.2017. Şef disciplinei, dr. şt. med., conf. univ., Maria Robu _____ CURRICULUM Orientarea instruirii spre medicina de familie, cu evidenţierea celor mai frecvente patologii din practica hematologică. Să cunoască metodele de laborator şi instrumentale de cercetare a pacienţilor cu leucemii acute şi.

Medicina de familie Prof. univ., dr.hab*t.med. Gh. Curocichin Semestrul/SemestreIe Lucräri practice/ de laborator Lucrul individual Numärul de credite Curs Seminare Forma de evaluare 18 23 111. OBIECTIVELE DE FORMARE ÎN CADRUL DISCIPLINEI Lafinele studierii disciplinei studentul vafi capabil: la nivel de cunoaytere întelegere Data: 20.09.2017 Pag. 1/12 de laborator, de analiză și interpretare a rezultatelor investigațiilor medicale, de aplicare a cunoștințelor teoretice în practica medicală, de integrare a informației de la diferite disciplini inclusiv celor de utilitate în medicina preventivă. Limba de predare a disciplinei. Spre deosebire de curriculum pentru specialitatea Medicină de Laborator publicat în 2017, în care studiul disciplinei Microbiologie e redus la un stagiu de 3 luni, din 2020 s-a revenit la un stagiu de Microbiologie de 10 luni, cu specificarea că pregătirea în rezidențiat va asigura cunoștințele teoretice și capacitatea practică de a. cd 8.5.1 curriculum disciplinĂ redacția: 06 data: 20.09.2017 pag. 1/5 facultatea de medicinĂ. programul de studii . 0912.1 medicinĂ. sau . 0910.1 medicinĂ preventivĂ (sau alt program) departamentul/catedra de ____ Data: 20.09.2017 Pag. 1/15 Medicina secolului XXI este o MEDICINĂ MOLECULARĂ. Curs 34 Lucrări practice/ de laborator 25 Seminare 26 Lucrul individual 65 Stagiu clinic (total ore) Forma de evaluare E Numărul de credite 5 . CD 8.5.1 CURRICULUM DISCIPLINĂ.

Plan Estudio. Licenciatura Medico Cirujano. El plan de estudios de la licenciatura de Médico Cirujano 2017, tiene un total de 491 créditos, de los cuales son obligatorios 446 para otorgar el título de Médico Cirujano. 2017 Vrei să fii informat despre evenimentele și noutăţile universitare? Este suficient să indici adresa de e-mail

Masterat Medicină de laborator/Laborator clinic - UMFCLU

CD 8.5.1 CURRICULUM DISCIPLINĂ Redacția: 06 Data: 20.09.2017 Pag. 4/10 V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR Cursuri (prelegeri), lucrări practice/ lucrări de laborator/seminare și lucru individual Nr. d/o ТЕМА Numărul de or Planuri calendaristice Facultatea Planurile tematice ale cursurilor și lucrărilor de laborator Medicin 2017 - prezent - Profesor asociat, Universitatea Novi Sad, Departamentul de Medicina Veterinara Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stinte Agricole si Medicina Vataerinara a Banatului din Timisoara Tipul activităţii sau sectorul de activitate Titularul cursului de Microbiologie I (generală), anul , ed. Vet. și Microbiologi

„Medicina de laborator si Microbiologia Medicala se

Planuri calendaristice Facultatea Planurile tematice ale cursurilor și lucrărilor de laborator de Medicina Veterinara- Specializarea Controlul si Expertiza Produselor Alimentare- Inginer in Nr. certificat. 850/P/C 05/ 23-34 martie 2017 Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale - Bune aptitudini in utilizarea echipamentului de laborator Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Tudor Rares Olariu Adresă(e) P-ţa Eftimie Murgu nr. 1, Timişoara, Cod 300041 (serviciu) 2017-prezent Visiting Professor Asociaţia de Medicina de Laborator din Romania, Asociaţia Parazitologilor Români (APR) afiliată l

Tematica Examen Specialitate Medicina De Laborato

CD 8.5.1 CURRICULUM DISCIPLINĂ Redacția: 06 Data: 20.09.2017 Pag. 4/14 V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR Cursuri (prelegeri), lucrări practice/ lucrări de laborator/seminare şi lucru individual Nr. d/o ТЕМА Numărul de or CURRICULUM VITAE (08 MAI 2017) DATE PERSONALE Nume: MIHALCA Prenume Master Diagnostic morfopatologic şi de laborator. Universidad Técnica de Lisboa, Faculdade de Medicina Veterinária. DIRECTOR/RESPONSABIL AL UNOR PROIECTE DE CERCETARE 2013-2017 COST TD1303: EurNegVec - European Network for Neglected Vectors and Vector-borne. CURRICULUM VITAE 1. Informatii Personale Numele si Prenumele: Ana — Maria Buga 2009- 2019 Medic specialist Medicina de laborator Spitalul Clinic de Urgenta Craiova Doctor in medicina 2011 2014 - 2017 — membru in comisia de admitere la doctora Studenții care sunt implicați în activittea de instruire a studenților sunt: Sănătate Publică anul V, Medicină Generală anul VI și Stomatologie anul IV. În activitaea de instruire a catedrei sunt implicați peste 100 medici rezidenți anual: medicina de familie, medicina interna, dermatovenerologi, medicina de laborator, farmacologie. Curriculum vitae Europass. lnformatii personale Nume I Prenume Lundi Catalina Adresa Revis ta Romana de Medicina de Laborator, Supliment 1 la Vol 27, Nr2, 2019. Circulatia virusurilor gripale In sezonul 2016-2017 in zona de Nord-Est a Romaniei. A-X-

PDF medicina de laborator - ms.ro pentru examenul de medic primar Examen de urină: a. examenul calitativ al urinii Hematologie - Tratat de medicina interna, Hematologie clinica vol I si II, coordonator D. Colita, Ed. Medicala 1996-1999 6. Hematologie medicala - Delia Mut Popescu, Ed. All 1998 7. Tratat de biochimie. CD 8.5.1 CURRICULUM DISCIPLINĂ Redacția: 06 Data: 20.09.2017 Pag. 4/16 Nr. d/o ТЕМА Numărul de ore Prelegeri Lucrări practice Lucru individu al laborator.Tratament CD 8.5.1 CURRICULUM DISCIPLINĂ Redacția: 06 Data: 20.09.2017 Pag. 1/29 FACULTATEA DE MEDICINĂ PROGRAMUL DE STUDII 0912.1 MEDICINĂ DISCIPLINA BOLI CHIRURGICALE CATEDRA CHIRURGIE NR.2 APROBATĂ la ședința Comisiei de asigurare a calității ș

Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Liviu Sorin Enache Tîrgu Mure (România) ș (+40) 772 074 967 enachesliviu@yahoo.com EDUCAŢIE ŞI FORMARE 2017-2018 Programul de formare psihopedagogica, nivelul I+II Universitatea de Medicina si Farmacie Tirgu Mures 09/2015 Medic primar în Medicină de Laborator Nivelul 8 CE DOMENII DE EXPERTIZA / TIPURI DE PROCEDURI IN PORTOFOLIU: - MEDICINA NUCLEARA CONVENTIONALA: SCINTIGRAFIE - MEDICINA NUCLEARA HIBRIDA: PET/CT ONCOLOGIE - ULTRASONOGRAFIE GENERALA - OSTEODENSITOMETRIE DXA 2018 - prezent: Laborator MEDICINA NUCLEARA / PET-CT IRO Iasi Medic primar 2011- 2017: HIPERDIA AFFIDEA BRASOV - Laborator Medicina Nucleara. tehnici de laborator, biofizica, chimie fizica si coloidala, chimie analitica, aparatura de laborator Coordonator program de studii de licenta - Laborator clinic (3 ani) Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Medicina Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie - cercetare Perioad Prima sesiune de schimbare a centrelor de pregatire pentru rezidenti 2018. Pentru accesare CURRICULUM PREGATIRE REZIDENTIAT PE SPECIALITATI, incepand cu anul 2017. 2017: Anunt important - Ministerul Sănătății organizează în perioada iunie-iulie a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din anul 2017 Asis. Univ. asociat Dr. simona gabriela vlaic. 9.12. 9.12 din 10 163 recenzii. Aceasta este o medie ce reflecta notele acordate de pacienti in urma interactiunii cu medicul in cadrul consultatiei. Aceasta este captata in sistemul de feedback electronic. Nota Recenzii

Dr. VOINEA Cristina Aura - Curriculum Vitae - Centrul de ..

CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume NICHITA, Ileana Margareta Adresă(e) tin Zăbulică nr. 12, Bl, A 15, ap. 11, Timisoara, RomaniaStr. C- Telefon(oane) 0356 -438818 Mobil: 0744 377936 Fax(uri) 0256-277118 E-mail(uri) nichita_ileana@yahoo.com; ileana.nichita@fmvt.ro Data naşterii 08.08.1961 Experienţa profesional Curriculum vitae Mozos Ioana 2 Educaţie şi formare Perioada 2015 2014 2.05.-10.06.2011 15-16 aprilie, 2011 12.02-26.02.2011 Perioada Notions of Good Clinical Practice 89/2015, organizat de UMF Victor Babes, Departamentul Chirurgie II si Asociatia de Anestezie si Terapie Intensiva Aure Conferinţa ştiinţifico-practică Medicina de laborator eficientă: metode și instrumente de organizare și standarde de practică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu septembrie str. Ghioceilor, 1, CIE Moldexpo SA Catedra Medicina de Laborator A.Vişnevschi anatolie.visnevschi@usmf.md 022 20542 CD 8.5.1 CURRICULUM DISCIPLINĂ Redacția: 06 Data: 20.09.2017 Pag. 3/15 II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI Codul disciplinei F.01.O.006 Denumirea disciplinei Anatomia omului Responsabil de disciplină dr. hab. șt. med., prof. univ. Ilia Catereniuc Anul I Semestrul I Numărul de ore total 120 Curs 17 Lucrări practice 51 Seminare Lucrul individual 5

CD 8.5.1 CURRICULUM DISCIPLINĂ RED: 06 DATA: 20.09.2017 Pag. 5/8 VI. OBIECTIVE DE REFERINȚĂ ȘI UNITĂȚI DE CONȚINUT Obiective Unități de conținut Istoria farmaciei în antichitate, epoca medievală și a apariției și dezvoltării relațiilor de piaț 2017. GUDUMAC, V.; SARDARI, V. Micro-ARN - o clasă nouă de biomarkeri în medicina de laborator. Rolul în patologia umană. Conferința științifico-practică: Problemele fundamentale ale medicine de laborator - actualități și perspective. MoldMedizin&MoldDent, 14 septembrie 2017 CD 8.5.1 CURRICULUM DISCIPLINĂ Redacția: 06 Data: 04.09.2017 Pag. 3/10 II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI Codul disciplinei S.06.A.049 Denumirea disciplinei Antreprenoriat in domeniul optometriei Responsabil de disciplină Goma Ludmila Anul 6III Semestrul Numărul de ore total, inclusiv: 120 Curs 2020 Lucrări practice/ de laborator Seminare 6020 Lucrul individua Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în perioada 30.10.2017- 13.11.2017, examenul naţional pentru obţinerea următoarelor specializări: Balneo-fizioterapie Igienă şi sănătate publică Nutriţie şi dietetică Laborator şi Radiologie-imagistică medicală Examenul va fi fi.

DATA: CD 8.5.1 CURRICULUM DISCIPLINĂ RED: 06 20.09.2017 Pag. 1/10 FACULTATEA DE MEDICINĂ PROGRAMUL DE STUDII 0912.1 MEDICINĂ CATEDRA DE MANAGEMENT ŞI PSIHOLOGIE APROBATĂ la ședința Comisiei de asigurare a calității ș CD 8.5.1 CURRICULUM DISCIPLINĂ Redacția: 06 Data: 20.09.2017 Pag. 3/28 Numărul de ore total, inclusiv: 136 Curs 0 Lucrări practice/ de laborator 0 Seminare 34/34/34/34 Lucrul individual 0 Forma de evaluare C /CD/C/E Numărul de credite 0 III. OBIECTIVELE DE FORMARE ÎN CADRUL DISCIPLINEI La finele studierii disciplinei studentul va fi capabil

Locatia curenta: Prima pagina › Conducere › Inspector scolar general adjunct - curriculum › AN ȘCOLAR 2017-2018 › RED - Resurse Educationale Deschise › Discipline tehnice › Mecanică › Fişe de lucru - laborator Curriculum vitae Europass Nume / Prenume Adresä(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Membru in Comisia de Medicina de Laborator a Colegiului Medicilor din 2006-prezent outcome in chronic hepatitis C Rom Biotechnol Lett 2017;22(6):13155-13162, Fl=0.39. Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Carmen-Bianca Petre-Mandache Laborator Genomică Umană, UMF Craiova, Bvd. 1 Mai, nr. 66, Craiova, Romania (Romania) 0761614931 biancamandache@yahoo.com EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 01/01/2017-Prezent medic rezident Genetica Medicala 01/01/2017-Prezent medic specialist Medicina de Laborator Planuri calendaristice Facultatea Planurile tematice ale cursurilor și lucrărilor de laborator

Centrul National de Dezvoltare Profesionala in Domeniul

Subiecte Rezolvate Examen de Specializare Medicina de Familie. Subiecte Rezolvate Examen de Specializare Medicina de Familie Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website CD 8.5.1 CURRICULUM DISCIPLINĂ Redacția: 06 Data: 20.09.2017 Pag. 7/24 V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR Cursuri (prelegeri), lucrări practice/seminare și lucru individual Nr. d/o ТЕМА Numărul de or Descripción. Medicina UCSC forma profesionales de la salud con sólidos conocimientos científicos y principios morales, inspirados en una concepción antropológica cristiana, que están al servicio de la defensa de la vida, la investigación y la búsqueda de la verdad para el progreso de la salud y su extensión integradora al mayor ámbito posible

Competențe Medicină de Laborator - Petitieonline

privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de: medic specialist laborator clinic/medicina de laborator din laboratorul de analize medicale la Laboratoare si compartimente de investigatii la Centrul de Medicina Navala Postul pentru care se organizează concurs este medic specialist in specialitatea laborator CD 8.5.1 CURRICULUM DISCIPLINĂ Redacția: 06 Data: 20.09.2017 Pag. 5/13 V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR Cursuri (prelegeri), lucrări practice/ lucrări de laborator/seminare și lucru individual Nr Activităţi şi responsabilităţi principale Pregatirea lucrarilor de laborator Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu-Hatieganu, Facultatea de Medicina, Catedra Sanatatea Mediului Educaţie şi formare Perioada 10/2003 - 12/2009 Calificarea / diploma obţinută Doctor in Chimi

Activitate de laborator, susţinută de un grant al European Respiratory Society, câştigat prin competiţie internaţională. Diplomă de medic specialist hematologie, Ministerul Sănătăţii Academic visitor, UCB Scholarship Award, Imperial College London. Proiect de cercetare fundamentală în imunitatea antivirală. Activitate de laborator O Polo III, junto ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, acolhe atualmente no edifício da Unidade Central, os órgãos de gestão e respetivos serviços técnicos de apoio; em área adjacente ao IBILI, edifício da Sub Unidade 1 localizam-se os restantes serviços e laboratórios da FMUC Medicina orală face parte din curricula europeană obligatorie în facultăţile de stomatologie şi deci trebuie să existe ca disciplină şi la noi, la nivelul universităţilor de profil. Însă, în România, singura facultate care are şi un serviciu clinic, experienţă şi cazuistică pe care să o predea studenţilor este la. Medicina bazată pe dovezi (acr. MBD, în engleză Evidence-based medicine - EBM), este o concepție medicală apărută prin anii 70' ai secolului trecut, care susține că medicina trebuie să se concentreze pe obiectivitate, pe dovezi, pe meta-analiză, pe folosirea metodică, algoritmică, a totalității ramurilor medicinei (epidemiologie, genetică, bio-statistică, informatică.