Home

Strategia nationala pentru dezvoltare regionala 2014 2021

ADR Sud Muntenia Versiunea draft a Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională 2014 - 2020 +40 242 331 769 Luni - Joi: 08:00 - 17:00 Vineri: 08:00 - 14:00 Homepag SCAP Strategia pentru consolidarea administrației publice pentru orizontul de timp 2014-2020 SCE Sistem de Colectare și Epurare SCI Site-uri de Importanță Comunitară SNDD Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030 SPA Protecție Specială Avifaunistic regionala. Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2021-2027. Documente de planificare. Comitetul Regional de Planificare. Specializare Inteligenta. Strategia de Specializare Inteligenta. Consortiul Regional de Inovare. Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2014-2020

Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020, iunie 2014 Strategia Guvernamentala pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Imbunatatirea Mediului de Afaceri din Romania - Orizont 2020 Strategia Nationala de Dezvoltare a Romaniei in urmatorii 20 ani (2016-2035) - vol. 1 Strategia Nationala de Dezvoltare a. Proiectul este relevant pentru atingerea obiectivelor din cadrul mai multor strategii de dezvoltare locale (Strategia Integrata pentru Dezvoltare Urbana a orasului Harsova, Strategia de Dezvoltare Durabila a orasului Harsova), judetene, regionale (Strategia Nationala pentru Dezvoltare Regionala 2014-2020), sectoriale (Strategia Sectoriala in. impact în anul 2015. Noul ciclu începe în 2014 şi se întinde până în 2020. Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, denumită în continuare Strategia CDI 2014-2020 (SNCDI 2020), sau, încă, Strategia, cuprinde principiile, obiectivele şi un sumar al măsurilor recomandate pentru perioada amintită

Site-ul oficial al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est. Specializare Inteligenta Prezentare RIS3 2014-2020 RIS3 2021-2027 Consortiu Regional de Inovare Document Cadru Regional Axa 1 POR 2014-2020. (Strategia Nationala de imbunatatire a situatiei romilor, Planul National Antisaracie si promovarea incluziunii sociala) cu. Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest lansează în consultare publică Strategia Regională de Specializare Inteligentă 2021-2027 (RIS3) a Regiunii Vest, document strategic cu rol de coordonare a politicilor de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) în regiune.. RIS3 reprezintă o analiză pentru fundamentarea investițiilor din domeniul CDI și se adresează întregului ecosistem de. La mai puțin de un an de la semnarea Memorandumurilor de Înțelegere privind implementarea mecanismelor financiare SEE și norvegian 2014-2021, moment ce a marcat finalizarea negocierilor între România și statele donatoare, doamna Rovana Plumb, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, a semnat astăzi, 23 august 2017, primele două acorduri pentru România Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă 2030. În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă, punem la dispoziţia publicului interesat următoarele documente: Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă_la finalul procedurii SEA.pdf Comentariile și observațiile publicului interesat și modul în care. Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud - Muntenia 2021-2027, aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia Află mai multe Pachetul de coeziune, cu o valoare totală de 243 de miliarde de euro, adoptat de Parlamentul Europea

Planul pentru Dezvoltare Regionala 2014-2020 - versiunea finala. Strategia de specializare inteligenta - document supus consultarii publice. Plan de mobilitate. Comunitati marginalizate. FISA DE PROIECT. Prioritati PDR. Planul pentru Dezvoltare Regionala 2014-2020. Comitetul Regional pentru Planificare. Studii si analize elaborate de ADR Vest. Guvernul a aprobat Strategia Naţională de Dezvoltare Regională pe anii 2016-2020. 0 nouă Strategie Naţională de Dezvoltare Regională, pentru anii 2016-2020 a aprobat Guvernul. Documentul vine să asigure dezvoltarea durabilă ş 2004 - Este adoptata legea 315/2004, care stabileste obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala in Romania, precum si atributiile ce le revin Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala, ca promotoare ale dezvoltarii socio-economice la nivel regional. - Ministerul Finantelor Publice este desemnat ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar Document regional de planificare ce conține profilul socio-economic al regiunii, analize SWOT, strategia de dezvoltare, necesarul de finanțare, sistemul de indicatori, sistemul de implementare, sistemul de monitorizare și evaluare, procesul partenerial, portofoliul de proiecte prioritare. Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027

Strategia Naţională a României 2013 - 2020 - 2030. Back Dezvoltare Durabilă Scurt istoric al Dezvoltării Durabile Concepte şi principii de Dezvoltare Durabilă Producţia şi Consumul Durabile Agenda Locală 21 Viziunea pentru Dezvoltare Durabilă Agenda evenimente Informaţii suplimentare. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-203 Planul pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020 (PDR Sud-Vest Oltenia), aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest (CDR Sud-Vest Oltenia) in data de 27.02.2015 si avizat de Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia (CRP Sud-Vest Oltenia) in data de 24.06.2014, poate fi consultat aici Lista de proiecte prioritare in. Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020 a fost elaborata in cadrul unui proiect de anvergura derulat in anul 2013, in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale - Activitatea de Cercetare, condus de un consortiu alcatuit din 14 organizatii cu profil de cercetare-dezvoltare si cu contributii din partea a peste 150 de. Ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est s-a reunit în data de 7 iulie 2021, la Rubik Hub, în Piatra Neamț. Ședința, condusa de Ionel Arsene, președintele în exercițiu al CDR Nord-Est și moderată de Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est, a debutat cu o informare privind stadiul implementării Programului. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov. http://www.adrbi.ro. Programul Operational Regional 2014-202

Proiect HG pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi - 18.01.2019 Proiect de HG privind decertificarea definitivă din declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final, a unor. 2021-2027: Statele Membre ale Uniunii Europene vor avea la dispoziție 1,8 trilioane euro prin: Cadrul financiar 2021-2027 = 1 074,3 miliarde euro Next Generation EU = 750 miliarde euro Total = 1.824,3 miliarde euro CFM 2021-2027 Ca urmare a acordului Parlamentului European din 16.. Grupul de Lucru va avea atributii in planificarea strategica de la nivelul ariei eligibile si a programarii utilizarii asistentei comunitare alocate programului pentru perioada 2021-2027. in perioada 2014-2020, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice gestioneaza, in calitate de Autoritate Nationala, Programul Transnational.

Sectoarele competitive identificate de Guvern in Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020 si Planurile de Dezvoltare Regionala, la recomandarea Comisiei Europene, sunt: va fi implementata o gama variata de instrumente financiare finantate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2014-2020 pentru a facilita accesul IMM. Elaborarea acestui document se înscrie în demersurile proiectului de dimensiuni regionale Parteneriat pentru dezvoltare 2007-2013. Conţine strategia de dezvoltare a resurselor umane din regiune pe perioada 2007-2013, în strânsa corelare cu prevederile naționale şi europene STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI 2014-2020 IX. Surse de informar

Strategia de dezvoltare a Judetului Arges Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor la nivelul Judetului Arges Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Arges Planul de mentinere a calitatii aerului in judetul Arges In calitate de legislativ regional, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Centru s-a infiintat prin libera asociere a judetelor Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, care astfel, in temeiul Legii 151 / 1998 privind dezvoltarea regionala in Romania, au format Regiunea de Dezvoltare Centru. Principiile care au stat la baza constituirii CDR Centru sunt principiul parteneriatului, [ Proiect finantat din POR, Axa 6 Asistenta Tehnica, DMI 6.1. Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 Obiectivul principal al proiectului este implementarea si monitorizarea intr-o maniera eficienta a Programului Operational Regional 2007-2013 la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, in conformitate cu prevederile. Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2030 , Romania - aderata la 01.01.2007 - a realizat STRATEGIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A ROMANIEI - ORIZONTURI 2013 - 2020 - 2030 in anul 2008 si a raportat asupra implementarii in luna iunie 2011. Planul pentru Dezvoltare Regionala Durabila a Judetului, 2013 Planul de dezvoltare regională 2021-2027; Planul de dezvoltare regională 2014-2020; Strategia Regională de Mobilitate Urbană Durabilă și Orașe Inteligente a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027; Specializare inteligentă; Planuri şi strategii sectoriale; Proiect pilot pentru regiuni mai puţin dezvoltate; Proiecte proprii; POR.

Versiunea draft a Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru ADRCENTR

ADRSE Documente strategice nationale si europen

Importanta intalnire de lucru a reprezentantilor administratiei publice din regiune ADR Centru a organizat azi, 27 septembrie 2016, in municipiul Alba Iulia, o importanta intalnire de lucru a reprezentantilor administratiei publice locale din Regiunea Centru, cu ocazia Sedintei trimestriale a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru. In cadrul discutiilor s-a pus mare accent pe analiza. Strategia de Dezvoltare Locala constituie un document de importanta majora pentru administratia publica locala, in vederea proiectarii principalelor directii de dezvoltare ale comunei, in acord cu strategiile de dezvoltare regionala si nationala, cu directivele, valorile si principiile europene Strategia de Dezvoltare Economico - Socială a comunei Adamclisi a fost concepută pentru a sprijini, prin mijloace şi instrumente specifice administraţiei publice locale, atingerea obiectivelor generale de dezvoltare economico-socială ale comunei, în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile generale de dezvoltare a României, precum şi cu obiectivele UE în domeniul coeziunii.

Proiect implementat, in parteneriat cu ADDJB - Agentia de Dezvoltare Durabila aa Judetului Brasov si ADER - Asociatia de Dezvoltare Economica si Regionala, deruleaza, in baza contractului de finantare POCA/111/1/1/111701 din 11.05.2018, proiectul POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabila 1. Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala 2016 - 2020 2. Legea Nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 21-24 din 16.02.2007 3. Planul anual privind implementarea strategiei nationale de dezvoltare regionala pentru anii 2016 - 2020 in anul 2018 4 A fost publicata Strategia Nationala de Cercetare Dezvoltare si Inovare 2014-2020. 27.10.2014. Guvernul Romaniei a aprobat in 21 octombrie 2014, noua Strategie Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020 (SN CDI 2020) elaborata de Ministerul Educatiei Nationale. Documentul sustine rolul strategic si pozitia prioritara a cercetarii.

- in implementare 2014-2021 Consiliul Județean Constanț

Ghid - integrare teme orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020. Partea-1-Egalitatea-de-sanse-si-de-tratament.pdf Partea-2-Dezvoltarea-durabila.pdf. Documente suport pentru dezvoltare urbană. Orientari-pentru-statele-membre-cu-privire-la-dezvoltarea-urbana-durabila-integrata.pdf. Ghidul de Finanțare pentru Transportul. Autoritatea de Management POR 2014-2020 a lansat, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului pentru:. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 microintreprinderi - Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de.

27 martie 2007. Strategia de dezvoltare a municipiului Ploiesti pe perioada 2007-2025. In cadrul proiectului Strategia de dezvoltare a municipiului Ploiesti pe perioada 2007-2025 a avut loc la Ploiesti, cea de-a treia dezbatere publica focalizata pe identificarea proiectelor prioritare de dezvoltare urbana integrata STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUDETULUI BRAILA 2014-2020. Iulian Matei 23.01.2020. CAP.1 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE. CAP.2 STRATEGIA DE DEZVOLTARE. CAP.3 ACTUALIZAREA PORTOFOLIULUI DE PROIECTE PRIORITARE AL JUDETULUI BRAILA PARTE INTEGRANTA A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILA. Articolul anterior Programe si Strategii

In contextul pregatirii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale organizeaza, in 24 aprilie 2014, ora 10.00, la Casa Sindicatelor Pitesti, conferinta nationala PNDR 2014-2020 Satul romanesc are viitor. Mai multe>> Strategia Energetica a Romaniei si Planul National Integrat Energie-Schimbari Climatice (PNIESC) vor fi aprobate in ultima sedinta de guvern din aceasta luna, a anuntat Virgil Popescu, ministrul Energiei, prezent la Forumul Energiei 2021, organizat de publicatia Financial Intelligence. - Toate articolele Ziare.com pe tema: Strategie nationala energetic Comunicat Investitii ale SMILE DENT SRL in domeniul tehnicii dentare, in cadrul POR SC SMILE DENT SRL a implementat incepand cu 21.010.2021 proiectul cu titlul: Investitii ale SMILE DENT SRL in domeniul tehnicii dentare, in cadrul POR, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 2 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici [ Valoarea totală a proiectului este de 201.228.599,92 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 8 5% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala- 128.759.875,92 lei,15% contributia proprie- 22.722.331,05 lei. Durata proiectului: 31 luni. Cod proiect 142351

ADRSE Parteneriat

 1. Cadrul financiar multianual 2014-2020. Programul Operațional Competitivitate (POC). Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura.
 2. Realizarea cadastrului pe fonduri europene, o investitie evaluata la 500 de milioane de euro, este inca neclara in strategia Guvernului de a cheltui banii europeni in perioada de programare 2014-2020. Efectul Fondului European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) legat de cadastru ar trebui sa fie reformulat pentru a reflecta in mod adecvat.
 3. Strategia de contractare este un document suport pentru documentatia de atribuire, in cadrul dosarului achizitiei publice/sectoriale, care se incarca integral in SEAP, impreuna cu aceasta si cu celelalte documente-suport ce constau in declaratia privind persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii/entitatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea.
 4. Descriere - Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2014-2020 - Strategia Europa 2020. Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2014-2020 dezvolta instrumente financiare pentru a reduce discrepantele dintre statele membre, in special cele de gestionare si impact
 5. 6 august 2015. Conferinţă: Strategia Comună pentru Dezvoltare Durabilă a Zonei Transfrontaliere România-Bulgaria - Paşii Următori. Conferinţa şi-a propus să prezinte oficialităţilor reprezentând guvernele României şi Bulgariei, dar şi publicului, rezultatele finale ale cooperării dintre România şi Bulgaria în dezvoltarea strategiei, în formularea politicilor subsecvente.

Consultare publică pentru Strategia Regională de

Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (CDI) 2014-2020 Strategia conține un scurt bilanţ al experienţei strategice anterioare şi o viziune pentru cercetarea şi inovarea românească în 2020; obiectivele generale şi specific Home Topics Comunicate de presa Analiza REI Finance Advisors: Romania obtine 100 mld. EUR fonduri europene in exercitiul financiar 2021-2027, de 3 ori mai mult decat in perioada 2014-2020. Agricultura si programele de Dezvoltare Durabila, o treime din bugetul disponibil

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni, 1 martie 2021, intr-un comunicat, implementarea unui ansamblu de masuri pentru sporirea nivelului de siguranta rutiera pe infrastructura rutiera Autostrada A2 si Autostrada A4. Proiectul, in valoare de circa 201 milioane de lei, va beneficia de finantare nerambursabila, prin Programul Operational. Strategia propusa de GAL LA NOI IN SAT dovedeste complementaritate si cu Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020. Obiectivul strategic global pentru perioada 2014-2020 este dezvoltarea durabila si echilibrata a Regiunii Sud-Vest Oltenia in vederea reducerii disparitaților existente intre regiunea SV Oltenia si celelalte.

Chiar si asa, la un astfel de cost ar fi necesare aproape doua exercitii financiare doar pentru a putea finanta acest singur proiect din Fondul de Coeziune (pentru 2014-2020 Romania are alocat circa 2,8 miliarde de euro pe Fondul de Coeziune pentru autostrazi, inclusiv componenta de cofinantare nationala) Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale si de investitii, in concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si

 1. Romania esueaza lamentabil in cercetare. Planurile cuprinse in strategia nationala zac prafuite prin sertarele autoritatilor. Sectorul de cercetare-dezvoltare-inovare nu mai este demult prioritar pentru autoritatile din Romania, decat la modul declarativ si atunci cand vine vorba sa punem planuri pe hartie, este de parere Andreea Paul, presedinte INACO
 2. Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale si de investitii, în concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr
 3. Potentialul economic al regiunii si populatia 9 Capitolul II. Prezentarea si evaluarea resurselor si destinatiilor turistice al judetului Hunedoara 10 2.1. Resurse turistice naturale 10 2.1.1. Relieful si obiectivele turistice legate de el 13 2.1.2. Clima si rolul factorilor specifici ai activitatilor turistice 14 2.1.3

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă

Detalii. Categorie: Intalniri si conferinte. 20 Iunie 2014. Organizatia Mondiala a Sanatatii Animalelor (OIE) a organizat o conferinta regionala la Bucuresti, in perioada 17—19 iunie, pentru prima oara de la infiintarea Organizatiei, de acum 90 de ani. Tema acestei conferinte a fost managementul populatiei de caini fara stapan in Balcani Valoarea totala a proiectului este de 27.009.500,80 lei si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala - 19.358.771,93 lei, 15% contributia proprie - 3.416.253,87 lei, diferenta reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA

Cu gândul în viitor, acționăm în - ADR Sud Munteni

 1. Comunicat de presă Data 01.04.2021 Finalizarea proiectului Creare unitate nucleară Medinvest Buzău CENTRUL MEDICAL MEDINVEST SRL, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul Creare unitate nucleară Medinvest Buzău, cod SMIS 113258, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor.
 2. Romania are la dispozitie o Strategie Nationala pentru Dezvoltare Durabila (SNDD), documente elaborat conform cerintelor UE si prezentat oficial in 2008. Nu s-a pus in practica nici o propozitie din acest document realizat pe parcursul unui an, completat si imbunatatit prin dezbatere publica, insusit si aprobat oficial de guvernul de la acea vreme
 3. atributiile aferente Secretariatului pentru Strategia Dun (4) Pentru perioada de programare 2021—2027 proce desemnare a Agentiilor de Dezvoltare Regionalã (ADR), a Organisme intermediare pentru Programul operational re 2014—2020, sä îndeplineascä functia de autoritat management pentru programele operationale regionale
 4. Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR) Parteneriatul Național Pentru Dezvoltarea Teritoriului României Dimensiunea teritorială 2014 - 2020 Raport privind starea teritoriului Cooperare și coeziune teritorială Observator Teritorial Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării MARSPLAN - Planul maritim.
 5. Hotarari Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia; Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027; Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud - Muntenia post 2020 Planificare regională 2014-2020. Planul de Dezvoltare Regională 2014 - 2020; Specializare Inteligentă.
 6. istratia locala le va initia pentru a crea conditiile necesare dezvoltarii viitoare a comunei si releva proiectele si oportunitatile pe care ni le ofera intrarea Romaniei in Uniunea Europeana
 7. Ipoteze de lucru pentru perioada 2021 - 2027 RIS 3 Centru Guvernanta Comitetul de Coordonare al Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Consortiul Regional de Inovare ADR Centru Strategia Nationala de Specializare Inteligenta Guvernanta Strategiei Nationale de Specializare Inteligenta Ordinului MCI nr. 458/31.07.2019 Ministerul Educatiei s

Video: Planificare 2014 - Agentia pentru Dezvoltare Regionala

Guvernul a aprobat Strategia Nationala de Dezvoltare

Strategia Naţională a Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru 2014-2020 aprobată prin HG nr.929/2014. Hotărârea nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020 (actualizată) Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România -Strategia nationala pentru egalitatea de sanse între femei si barbati pentru perioada 2006-2009;-Legea nr. 202/2002, republicata si actualizata, privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si barbati;-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2008, actualizata, privind implementarea principiulu

Dezvoltarea Regionala in Romania - ADRB

PLANIFICARE - Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Es

Strategia Naţională a României 2013 - 2020 - 2030

Vineri, 21 septembrie, la Conacul Golești, cu prilejul aniversării a 20 de ani de activitate a ADR Sud Muntenia, a avut loc o întâlnire extraordinară, la care au participat peste 400 de oameni din Regiunea Sud Muntenia, oameni care în această perioadă au atras, în cele șapte județe ale regiunii, milioane de euro, fonduri nerambursabile In perioada 08.07.2019 ora 12:00:00 - 08.11.2019, ora 12.00, se pot depune spre finantare proiecte - prin POR 2014-2020, Axa prioritara 2 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitie 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facil. Ideea construirii unui astfel de reactor in Romania a aparut in 2011, arata ministerul, insa proiectul a intrat in Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020, aprobata prin HG 929 din 21 octombrie 2014, de abia anul acesta, printr-o hotarare a Guvernului Grindeanu 3) Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2017-2022 aprobata prin H.C.L. nr.3 din data de 19.01.2017 si modificata prin HCL nr.113 din data de 1207.2018, 4) Contract de asociere incheiat intre Judetul Bacau si Municipiul Onesti nr. 9375/15.049019 Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est s-a intrunit marți, 7 august 2018, la Iasi, in comuna Bivolari.. Pe agenda sedintei au fost subiecte importante, care au avut in vedere evolutia POR 2014-2020 in Regiunea Nord-Est, portofoliul de proiecte in care Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este beneficiar direct sau partener, Portofoliul Regional de Proiecte din Strategia pentru.